Hoppa till innehåll
vakavansairaudenturva

Försäkring vid allvarlig sjukdom

Livet är här och nu. Men du kan förbereda dig för morgondagen och minimera bekymren om du oväntat skulle drabbas av en allvarlig sjukdom.

I vardagsjäkten kommer vi sällan att tänka på att vi kan insjukna allvarligt, men till exempel var tredje finländare insjuknar i cancer under livet. En allvarlig sjukdom kommer alltid som en plötslig överraskning och då är det viktigt att snabbt få så bra vård som möjligt så att man kan koncentrera sig på tillfrisknandet. 

Syftet med försäkringen är att ge trygghet vid allvarliga sjukdomar som fastställs i försäkringsvillkoren och som i allmänhet väsentligt påverkar den försäkrades liv. Ersättning betalas skattefritt för de sjukdomar som anges i villkoren till den försäkrade.

POP Försäkring vid allvarlig sjukdom beviljas av AXA.

Du kan teckna försäkringen om du

  • är 18 - 59 år,
  • har hemkommun i Finland enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
  • är frisk

POP Försäkring för allvarlig sjukdom omfattar

  • 11 allvarliga sjukdomar enligt villkoren

Ersättningsalternativ

Som försäkringsbelopp kan du välja 20 000, 40 000 eller 60 000 euro. Ersättningen betalas som en skattefri engångsersättning, om du diagnostiseras med någon av de elva allvarliga sjukdomar för vilka försäkringsersättning betalas.

Ansökan om ersättning

Fyll i ersättningsansökan i den digitala ersättningstjänsten. Tjänsten tillhandahålls på svenska och finska.

Du får också hjälp och ytterligare information av AXAs ersättningstjänst på telefonnumret 010 802 844. Tjänstens öppettider är mån–tors kl. 9.00–17.00 och fre kl. 10.00–17.00.

Samtalspriset är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut. Priserna inkluderar moms 24 %.

Skaffa skydd för dina viktigaste

Egendom har många mycket, men skydd och säkerhet kan man ta alltid mera. Skaffa skydd för dina viktigaste i livets olika stormar via knappen nedan.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt