Hoppa till innehåll
vakavansairaudenturva

Försäkring vid allvarlig sjukdom

Livet är här och nu. Men du kan förbereda dig för morgondagen och minimera bekymren om du oväntat skulle drabbas av en allvarlig sjukdom.

I vardagsjäkten kommer vi sällan att tänka på att vi kan insjukna allvarligt, men till exempel var tredje finländare insjuknar i cancer under livet. En allvarlig sjukdom kommer alltid som en plötslig överraskning och då är det viktigt att snabbt få så bra vård som möjligt så att man kan koncentrera sig på tillfrisknandet. 

POP Försäkring vid allvarlig sjukdom beviljas av AXA.

Du kan teckna försäkringen om du

  • är 18 - 59 år,
  • har hemkommun i Finland enligt lagen om befolkningsdatasystemet och Befolkningsregistercentralens certifikattjänster
  • är frisk

Ansökan om ersättning

Fylla ersättningsansökan i den elektroniska ersättningstjänsten. Du kan kommunicera på svenska eller finska i tjänsten.

Ersättning för dödsfall och bestående men vid olycksfall söks fortfarande på pappersblanketter.

Du får också hjälp och ytterligare information av AXAs ersättningstjänst på telefonnumret 010 802 844. Tjänstens öppettider är mån–tors kl. 9.00–17.00 och fre kl. 10.00–17.00.

Samtalspriset är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut. Priserna inkluderar moms 24 %.

Skaffa skydd för dina viktigaste

Egendom har många mycket, men skydd och säkerhet kan man ta alltid mera. Skaffa skydd för dina viktigaste i livets olika stormar via knappen nedan.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt