Hoppa till innehåll

POP Grundskydd

Vi bestämde oss för att ta fram en försäkring som du får utan hälsoutredning. Bara för att vi tycker att precis varje finländare ska ha rätt till grundskydd.

Du kan fritt välja ett försäkringsskydd som passar just dig. Månadsersättningen kan vara upp till 1 000 € och engångsersättningen upp till 100 000 €. Du får använda ersättningen på det sätt du vill. Ersättningen påverkar på inget sätt övriga eventuella försäkrings- eller lagstadgade ersättningar. Andra har inte en sådan försäkring.

Försäkringen POP Grundskydd beviljas av AXA.

POP Grundskydd täcker

  • Arbetsoförmåga på grund av olycksfall,
  • Bestående men på grund av olycksfall
  • Dödsfall på grund av olycksfall

Alternativ för ersättning

Som belopp för månatlig ersättning vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall kan du välja 300–1 000 euro. Som belopp för engångsersättning vid bestående men eller dödsfall på grund av olycksfall kan du välja 30 000–100 000 euro.

POP Grundskydd kan tecknas av alla mellan 18–59 år som enligt befolkningsregistret har hemkommun i Finland. Skyddet gäller 24 timmar i dygnet under arbete och fritid i hela världen.

Du får också hjälp och ytterligare information av AXAs ersättningstjänst på telefonnumret 010 802 844. Tjänstens öppettider är mån–tors kl. 9.00–17.00 och fre kl. 10.00–17.00.

Samtalspriset är 8,35 cent/samtal + 16,69 cent/minut. Priserna inkluderar moms 24 %.

Mer information

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt