Hoppa till innehåll

POP Livförsäkring

Om du är säker på att allt också kommer att vara bra i fortsättningen, är en livförsäkring ingenting för dig. Men om du vill ge din familj en ekonomisk trygghet i fall att det allra värsta skulle hända, tecknar du en livförsäkring.

Var förutseende

Även om det inte är trevliga saker att tänka på, är det alldeles självklart att din inkomst faller bort om du dör. Samtidigt bibehålls din familjs utgifter på nästan samma nivå. Det leder till omedelbara ekonomiska svårigheter för familjen, framför allt om ni har lån och små barn.

Som tur är ger en livförsäkring det ekonomiska stöd familjen behöver för att klara av vardagens ekonomiska utmaningar. För att trygga familjens ekonomi vid dödsfall bör ersättningen motsvara

  • Familjens lånebelopp
  • Ett års nettoinkomst för en vårdnadshavare
  • 20 000 euro per varje försörjt barn

En liten summa nu - ett stort stöd om det värsta skulle hända

Mot en liten summa varje månad kan du ge din familj ekonomisk trygghet, ifall du inte längre fi nns. Den månatliga kostnaden är inte alls så stor som du kanske har trott. Försäkringspremien bestäms enligt ålder och försäkringssumma. Nedan hittar du prisexempel avrundade till närmaste euro.

Ålder 31.12.2018
Månadspremie (försäkringssumma 50 000 €)
30
7 €
35
8 €
40
10 €
45
14 €

Livförsäkring åt båda föräldrarna

Privatpersoner kan också teckna livförsäkring med parförmån. Försäkringarna beviljas som två separata livförsäkringar, och en eventuell dödsfallsumma betalas från vardera försäkringen. Försäkringarnas försäkringssumma behöver inte vara lika stor. Premierna för livförsäkringar med parförmån är 20 % billigare.

Mer information

Ekonomisk trygghet är en viktig del av livets grundtrygghet. Familjens försörjares död rubbar ofta allvarligt familjens ekonomiska balans. Med POP Livförsäkringen tryggar du familjens utkomst vid dödsfall. Du kan välja skyddets storlek enligt ditt eget behov.

POP Livförsäkring produkfakta ›

 

Försäkringen beviljas av Aktia Livförsäkring Ab, för vilket försäljaren fungerar som ombud. Bekanta dig också med produktfakta och försäkringsvillkoren.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt