Hoppa till innehåll

POP Placerings­bostadslån

Bostadsplacering har blivit allt populärare när människor söker nya placeringsobjekt i en lågräntemiljö. Bostadsplacerare vill få en stabil avkastning, och i bästa fall täcker bostadens hyresintäkter låneamorteringarna. Räntekostnaderna för placeringsbostäder är dessutom avdragsgilla i beskattningen. Vi hjälper dig att välja ett lämpligt lån för placeringsbostad.

Bostadsplacering och bostadsplaceringslån

  • Du ansöker om bostadsplaceringslån på samma sätt som bostadslån. Till exempel räntorna inklusive marginalerna för bostadsplaceringslån fastställs på ett mycket liknande sätt som när banken beviljar lån för första bostad.

  • Det finns så klart vissa skillnader. Till exempel BSP-lån kan inte beviljas för placeringsbostäder. Dessutom är räntorna på placeringsbostadslån helt avdragsgilla i beskattningen.

  • Observera att du också kan ansöka om lån för andra syften. Om du till exempel har en placeringsbostad som kräver renovering, kan du bland annat överväga renoveringslån.

  • Du visste väl att du också kan avdra renoveringskostnader för placeringsbostäder i beskattningen.

Vad gäller det att beakta?

Du beviljas lån för en placeringsbostad, om inkomsterna och utgifterna är i balans och säkerheterna i skick. Innan man börjar placera i bostäder är det bra att diskutera saken med banken och även bedöma eventuella risker.

Vad händer om räntorna stiger? Eller om hyresgästen inte betalar hyran?

Lån för placeringsbostäder kräver tålamod och eftertanke. Det gäller att inte fatta förhastade beslut.

Glöm inte att POP Banken också erbjuder låneförsäkring för sämre tider.

Låneräknaren hjälper dig att bedöma lånebehovet

Placeringsbostadslån ska alltid vara proportionerligt till låntagarens betalningsförmåga. Bostadslåneräknaren är ett bra hjälpmedel med vilket du kan testa olika scenarier till exempel när det gäller återbetalning och räntor.

Räknaren hjälper dig att uppskatta de totala kostnaderna för lånet och till exempel hur månadsraten påverkar din ekonomi.

Observera att det uttryckligen är fråga om en låneräknare. Den är inte en avkastningsräknare och kan inte användas för att uppskatta avkastningen på en bostad.

Låneräknaren

Låneräknaren kräver inte inloggning och du kan testa olika alternativ med den. Skicka låneansökan till oss, så kontaktar vi dig strax. Du visste väl att du inte behöver vara kund hos POP Banken för att få lån.

Allmänna villkor för en privatpersons skuld. Läs mer.

Fysisk person som pantsättare. Läs mer.

Fysisk person som borgensman. Läs mer.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt