Hoppa till innehåll
POP Banken har fått kännedom om bedrägerisamtal i dess namn

POP Placerings­bostadslån

Bostadsinvestering har blivit allt populärare och är i dag en mycket vanlig form av förmögenhetsförvaltning. I bästa fall räcker hyresintäkterna av bostaden till för att täcka låneamorteringarna helt. 

Den totala avkastningen på investeringsbostäder utgörs av hyresintäkter och bostadens eventuella värdeuppgång. Investeringsbostadens läge har en stor betydelse för dess uthyrningsgrad och hyresintäkter. 

Låneräknaren hjälper dig att bedöma lånebehovet

Placeringsbostadslån ska alltid vara proportionerligt till låntagarens betalningsförmåga. Bostadslåneräknaren är ett bra hjälpmedel med vilket du kan testa olika scenarier till exempel när det gäller återbetalning och räntor.

Observera att det uttryckligen är fråga om en låneräknare. Den är inte en avkastningsräknare och kan inte användas för att uppskatta avkastningen på en bostad.

Låneräknaren kräver inte inloggning och du kan testa olika alternativ med den. Skicka låneansökan till oss, så kontaktar vi dig strax. Du visste väl att du inte behöver vara kund hos POP Banken för att få lån.

Låneräknaren

Bostadsinvestering och investeringsbostadslån

  • Du kan ansöka om investeringsbostadslån hos banken på samma sätt som bostadslån. När det gäller låneansökan beaktas alltid låntagarens betalningsförmåga, vilket innebär att lånebeloppet varierar med låntagarens återbetalningsförmåga.

  • Din ekonomi ska möjliggöra återbetalning av lån även om en hyresgäst av någon orsak inte betalar hyran eller bostaden står tom.

  • Säkerheten för investeringsbostadslån utgörs i allmänhet av investeringsobjektet. Beroende på din situation kan det också finnas behov av tilläggssäkerhet, som till exempel kan bestå av din egen bostad eller avgiftsbelagda POP Tilläggsgaranti. 

Mer information

Allmänna villkor för en privatpersons skuld. 

Gå till sidan Skuldebrev för privatperson

Fysisk person som pantsättare. 

Gå till sidan Pantsättningsvillkor

Fysisk person som borgensman. 

Gå till sidan Borgenvillkor

På sidan hittar du svaren på ställda frågor om BSP-lån. Sidan är på finska.

Ofta ställda frågor om Bostadslån 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt