Hoppa till innehåll

Fonder

Det krävs inget märkvärdigt för att fondspara. Du kommer med redan med en engångsteckning på 50 euro eller genom att spara kontinuerligt varje månad. Med tiden kan också en liten månadssumma ge en hygglig besparing.

 • Börja fondspara genom en engångsteckning eller genom regelbundet månadssparande.

 • Vår fondräknare ger dig en indikation på hur olika insättningsbelopp, spartider och avkastningsförväntningar kan påverka utfallet. 

 • Även en mindre summa per månad kan med tiden skapa ett ganska stort sparbelopp.

 • Fondernas värdeutveckling kan avläsas i vår marknadsinformation. 

Topp 5 fonder

 • POP Amerika B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 264,99 €
  3 mån
  +6,83 %
  12 mån
  +21,38 %
  3 år
  +30,26 %
 • POP Global

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 2,65 €
  3 mån
  +3,56 %
  12 mån
  +13,41 %
  3 år
  +15,94 %
 • POP Tillväxtmarknader B

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 78,80 €
  3 mån
  +9,53 %
  12 mån
  +8,74 %
  3 år
  -21,01 %
 • UB Skog

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 133,90 €
  3 mån
  +1,03 %
  12 mån
  +7,99 %
  3 år
  +25,73 %
 • UB Smart

  • Morningstar:
  • Valuta dag:
  • Värde: 70,47 €
  3 mån
  +2,03 %
  12 mån
  +7,92 %
  3 år
  +7,00 %

POP fonder

Räntefonden POP Företagslån placerar sina tillgångar internationellt i huvudsak i företagslån med högre kreditvärdighet. Fonden passar dig som vill ha en högre avkastningsnivå med effektivt diversifierade företagslån än vad statslånen ger. Fonden har både A-andelar dvs. avkastningsandelar och B-andelar dvs tillväxtandelar.

Läs mer om POP Företagslån A

Läs mer om POP Företagslån B

POP High Yield-räntefond placerar sina tillgångar i huvudsak i obligationer som emitterats av företag och som har ett kreditbetyg på i genomsnitt högst BB+ (enligt kreditvärderingsinstitutet S&P). Fonden passar dig som med det här räntetillgångsslaget vill diversifiera dina existerande placeringar och eftersträva ett bättre avkastning/risk-förhållande på lång sikt. Fonden har såväl A- dvs. avkastningsandelar som B- dvs. tillväxtandelar.

Läs mer om POP High Yield A

Läs mer om POP High Yield B

Räntefonden POP Kortränta placerar sina tillgångar i eurodenominerade obligationer och penningmarknadsinstrument som emitterats eller garanterats av offentliga samfund. Emittenter och garanter är till exempel banker, företag samt europeiska stater och kommuner. Fonden har bara B- dvs. tillväxtandelar.

Läs mer

POP Långränta-räntefond placerar sina tillgångar obligationslån i euro som emitterats av stater. Fonden passar dig som vill sprida dina tillgångar på långa ränteplaceringar med måttlig risk. Fonden har både A-andelar dvs avkastningsandelar och B-andelar dvs tillväxtandelar.

Läs mer om POP Långränta A

Läs mer om POP Långränta B

POP Ränteportfölj är en räntefond som placerar i långräntefonder, i regel i fondbolagsfonder samt i andelar i inhemska och utländska förvaltningsföretag och fondföretag.  

Läs mer om POP Ränteportfölj A

Läs mer om POP Ränteportfölj B

POP Tillväxtmarknader Ränta-specialplaceringsfond placerar globalt i tillväxtekonomiernas räntemarknader. Fonden passar dig som vill dra nytta av den ekonomiska tillväxten i tillväxtländerna, förstår de risker som är förknippade med tillgångsslaget och vill nå en måttlig avkastning på lång sikt. Fonden har bara B-andelar dvs. tillväxtandelar.

Läs mer

POP Optimal är en blandfond som placerar i ränteinstrument och aktier.

Läs mer

POP Ambition är en blandfond som investerar internationellt i aktier, aktierelaterade instrument, räntebärande instrument och fondandelar.

Läs mer

POP Stabil är en blandfond som placerar i ränteinstrument och aktier med betoning på ränteplaceringar.

Läs mer

UB Smart -fondens tillgångar placeras huvudsakligen på internationella aktie- och masslånemarknader samt i realtillgångar.
Fonden lämpar sig för investerare som vill ha en portfölj med omfattande diversifiering i olika tillgångsslag. Fonden erbjuder även omfattande geografisk diversifiering.

Läs mer

POP Amerika-aktiefond investerar i aktier och aktierelaterade instrument som är föremål för offentlig handel i Nordamerika.
Fonden är lämplig för dig som enkelt och bekymmersfritt vill vara med på aktiemarknaden i världens mest dynamiska ekonomi och söka en god avkastning på lång sikt. Fonden har bara B-andelar dvs. tillväxtandelar.

Läs mer

POP Europa är en aktiefond som placerar i Europa.

Läs mer

POP Tillväxtmarknader-specialplaceringsfond placerar i kraftigt växande aktiemarknader under utveckling. Fonden passar dig om du är målinriktad, risktålig och vill dra nytta av de växande ekonomierna och eftersträva god avkastning på lång sikt. Fonden har bara B-andelar dvs. tillväxtandelar.

Läs mer

POP Fastighetsaktie Europa -aktiefond placerar sina tillgångar i huvudsak på de europeiska fastighets- och bostadsmarknaderna.
Enkelt sätt att komma med på de europeiska fastighets- och bostadsmarknaderna. Teckna aktiefonden POP Fastighetsaktie Europa.

Fonden passar dig som är intresserad av fastighetsinvestering och enkelt vill få en del av de europeiska fastighetsmarknaderna. Fonden har både A- dvs. avkastningsandelar och B- dvs. tillväxtandelar.

Läs mer om POP Fastighetsaktie Europa A

Läs mer om POP Fastighetsaktie Europa B

POP Global är en aktiefond som placerar globalt.

Läs mer

Aktiefonden POP Småföretag placerar sina tillgångar i huvudsak på den finländska aktiemarknaden i till sitt marknadsvärde små och medelstora företags aktier. Fonden passar dig som är rikstålig och vill sprida en del av dina långsiktiga placeringar i aktier med hög avkastningspotential. Fonden har såväl A-andelar dvs. avkastningsandelar som B-andelar dvs tillväxtandelar.

Läs mer om POP Småföretag A

Läs mer om POP Småföretag B

POP Nordic är en aktiefond som investerar i de nordiska länderna.

Läs mer

POP Finland är en aktiefond som investerar i Finland.

Läs mer

 

POP Miljö specialplaceringsfonden placerar sina tillgångar i bolag eller fonder som främjar en hållbar användning av miljön.

Läs mer

POP Fonderna förvaltas av Sp-Fondbolag Ab.  Fondernas historiska kursutveckling är ingen garanti för den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av skyddet från Ersättningsfonden för investerare eller av insättningsgarantin.

Specialplaceringsfond UB Skog erbjuder ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att placera i skog med en relativt låg kapitalinsats.
Genom en placering i fonden får du enkelt tillgång till en väldiversifierad och professionellt skött skogsportfölj. Minimiteckningsbelopp i UB Skog är 1 000 euro.

Läs mer

Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter (före detta UB Nordic Property) är en fond som placerar i kommersiella fastigheter.

Fonden är den första till alla investerare riktade fonden i Finland som diversifierar placeringarna brett i hela Norden. Minimiplaceringen i UB Nordiska Fastigheter-fonden är 1000 euro.

Läs mer om UB Nordiska Fastigheter A

Läs mer om UB Nordiska Fastigheter R 

Fondens strategi är att placera i Finland i fastighetsobjekt med stabil avkastning. Till placeringsobjekten hör olika servicefastigheter, kontor, logistik- och affärslokaler, lager, industrifastigheter, bostäder, tomter och andra lämpliga fastigheter. Med bred diversifiering i olika fastighetsslag strävar man efter att minska risken och erbjuda en möjligast stabil avkastningspotential.

Läs mer

Realtillgångsfonderna förvaltas av UB Fondbolag Ab. Det finns alltid en ekonomisk risk vid investering i fonder. Avkastningens tidigare utveckling är ingen garanti för kommande avkastning, och investerat kapital kan förloras delvis eller helt.

Fondräknare Fondräknare

Mer information

Förfaringssätt som ska iakttas vid kategorisering av kunder samt skyldighet att lämna och inhämta uppgifter vid tillhandahållandet av investeringstjänster

Gå till sidan MiFID-information

POP Bankernas allmänna villkor för fondsparavtal.

Gå till sidan Allmänna villkor för fondsparavtal 1.6.2021

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt