Hoppa till innehåll

Villkor

De ändrade villkoren, som träder i kraft 22.2.2022

Allmänna villkor för de tjänster som används med personkundernas bankkoder

De ändrade villkoren, som träder i kraft 23.4.2021

Allmänna villkor för de tjänster som används med företagskundens bankkoder

De ändrade villkoren, som träder i kraft 6.6.2020

Allmänna villkor för Visa-kredit

Allmänna kortvillkor

De ändrade villkoren, som träder i kraft 1.6.2020

Användarvillkor för biometrisk identifiering

De ändrade villkoren, som träder i kraft 2.5.2019

Allmänna villkor för de tjänster som används med personkundernas bankkoder

De ändrade villkoren, som träder i kraft 15.6.2018

Avtalsvillkor om bankkontakt

De ändrade villkoren, som träder i kraft 31.12.2015

Allmänna villkor för placeringskonto

Allmänna villkor för tidsbundet konto

De andra villkoren

Avtalsvillkor för nätfakturan