Hoppa till innehåll
Eventuella serviceavbrott kan förekomma och IE-webbläsarstödet upphör 11.5

BSP-lån

BSP dvs. bostadssparpremiesystemet är ett statligt system som uppmuntrar och underlättar köp av första bostad. Beviljandet av BSP-förmånerna förutsätter att BSP-låntagaren bosätter sig stadigvarande i bostaden.

Du kan ansöka om BSP-lån för köp av första bostad om du sparat minst 10 procent av anskaffningspriset på bostaden. Staten betalar räntestöd på 70 procent av den årliga räntan under de 10 första åren, om den totala räntan överstiger 3,8 procent.

Du kan beviljas avgiftsfri statsborgen för BSP-räntestödslån för upp till 90 procent. Statsborgen för BSP-tilläggslån är avgiftsbelagd. Den maximala lånetiden för BSP-lån är 25 år. När du ansöker om BSP-lån ska du också uppfylla de normala kriterierna för beviljande av kredit.

Många fördelar med BSP-räntestödslån

 • Du kan ansöka om BSP-lån för köp av första bostad om du sparat minst 10 procent av anskaffningspriset på bostaden.
 • Inlånings- och tilläggsräntan på BSP-besparingar är undantagsvisa skattefria.
 • Räntan på BSP-räntestödslån är lägre än på andra motsvarande lån för första bostad.
 • Du kan beviljas avgiftsfri statsborgen för BSP-räntestödslån för upp till 90 procent.
 • Beviljandet av BSP-lån förutsätter sparande på BSP-konto.
 • Det är enkelt att ingå BSP-avtal och öppna BSP-konto på närmaste POP Bank.

Mer information

Den kommun där bostaden är belägen avgör det maximala beloppet av BSP-räntestödslån som fram till 14.4.2021 är: 

 • Helsingfors 180 000 euro
  • Esbo, Vanda och Grankulla 145 000 euro
  • Övriga kommuner 115 000 euro 

Statsrådet beslöt 8.4.2021 att förbättra bostadssparpremiesystemet (BSP) genom att höja BSP-räntestödslånens maximala belopp och komplettera kommunindelningen med den nya gruppen Tammerfors och Åbo.  

BSP-räntestödslånens maximala belopp justerades senast 2014, och nu har de justerats så att de motsvarar den rådande prisnivån för att göra det möjligt för köpare av första bostad att skaffa en bostad som motsvarar behoven och önskemålen. 

Dessutom har kommunindelningen i BSP-systemet kompletterats med en fjärde grupp, som består av Tammerfors och Åbo. 

BSP-räntestödslånens kommunindelning från och med 15.4.2021: 

Kommun där bostaden finns: Helsingfors 
Tidigare maximalt lånebelopp (euro): 180 000 
Nytt maximalt lånebelopp (euro): 215 000 

Kommun där bostaden finns: Esbo, Grankulla, Vanda 
Tidigare maximalt lånebelopp (euro): 145 000 
Nytt maximalt lånebelopp (euro): 160 000 

Kommun där bostaden finns: Tammerfors, Åbo 
Tidigare maximalt lånebelopp (euro): 115 000 
Nytt maximalt lånebelopp (euro): 140 000 

Kommun där bostaden finns: Övriga kommuner 
Tidigare maximalt lånebelopp (euro): 115 000 
Nytt maximalt lånebelopp (euro): 120 000 

Förhöjningen av BSP-räntestödslånens maximala belopp träder i kraft 15.4.2021, och de förhöjda beloppen gäller lån som beviljas från och med detta datum. 

 

Du kan läsa mer om BSP-paketet på Statskontorets webbplats.

Allmänna villkor för en privatpersons skuld.

Gå till sidan Skuldebrev för privatperson

Fysisk person som pantsättare.

Gå till sidan Pantsättningsvillkor

Fysisk person som borgensman.

Gå till sidan Borgenvillkor

På sidan hittar du svaren på ställda frågor om BSP-lån. Sidan är på finska.

Ofta ställda frågor om BSP-lån 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt