Hoppa till innehåll

BSP-lån

När man tar de första stegen i studierna, arbetslivet och ett självständigt liv kan bostadsköp och -lån verka som en avlägsen dröm. Ett eget hem är dock inte en ouppnåelig dröm, utan helt möjlig med lite sparande!  

Med hjälp av det statssubventionerade BSP-systemet kan du börja bostadsspara redan efter att du fyllt 15 år. Om du sparar regelbundet på det särskilda BSP-kontot får du tilläggsränta på sparkapitalet, och när du sparat ihop 10 % av anskaffningspriset på din drömbostad kan du ansöka om BSP-lån med statsborgen för resten. Börja spara nu, så kan du börja inreda innan du ens insett att bostaden är din. 

Tyvärr tjänsten är endast på finska. Är du redan kund hos POP Bank? Ansök om ett lån direkt från nätbanken. Om du inte har nätbankskoder, ska du via denna länk fylla i en BSP-låneansökan.

Ett eget hem är ett eget hem!

Hos oss får du en bostadslåneoffert utan dröjsmål och en personlig bankrådgivare. På POP Banken fokuserar vi på det väsentliga: god personlig bankservice.

Många fördelar med BSP-räntestödslån

  • Beviljandet av BSP-lån förutsätter sparande på BSP-konto.
  • Det är enkelt att ingå BSP-avtal och öppna BSP-konto på närmaste POP Bank.
  • Du kan ansöka om BSP-lån för köp av första bostad om du sparat minst 10 procent av anskaffningspriset på bostaden.
  • Inlånings- och tilläggsräntan på BSP-besparingar är undantagsvisa skattefria.
  • Räntan på BSP-räntestödslån är lägre än på andra motsvarande lån för första bostad.
  • Du kan beviljas avgiftsfri statsborgen för BSP-räntestödslån för upp till 90 procent.

Mer information

BSP dvs. bostadssparpremiesystemet är ett statligt system som uppmuntrar och underlättar köp av första bostad. Beviljandet av BSP-förmånerna förutsätter att BSP-låntagaren bosätter sig stadigvarande i bostaden.

Du kan ansöka om BSP-lån för köp av första bostad om du sparat minst 10 procent av anskaffningspriset på bostaden. Staten betalar räntestöd på 70 procent av den årliga räntan under de 10 första åren, om den totala räntan överstiger 3,8 procent.

Du kan beviljas avgiftsfri statsborgen för BSP-räntestödslån för upp till 90 procent. Statsborgen för BSP-tilläggslån är avgiftsbelagd. Den maximala lånetiden för BSP-lån är 25 år. När du ansöker om BSP-lån ska du också uppfylla de normala kriterierna för beviljande av kredit.

Du kan läsa mer om BSP-paketet på Statskontorets webbplats.

Den kommun där bostaden är belägen avgör det maximala beloppet av BSP-räntestödslån.

Statsrådet beslöt 8.4.2021 att förbättra bostadssparpremiesystemet (BSP) genom att höja BSP-räntestödslånens maximala belopp och komplettera kommunindelningen med den nya gruppen Tammerfors och Åbo.  

Kommun där bostaden finns: Helsingfors 
Nytt maximalt lånebelopp (euro): 215 000 

Kommun där bostaden finns: Esbo, Grankulla, Vanda 
Nytt maximalt lånebelopp (euro): 160 000 

Kommun där bostaden finns: Tammerfors, Åbo 
Nytt maximalt lånebelopp (euro): 140 000 

Kommun där bostaden finns: Övriga kommuner 
Nytt maximalt lånebelopp (euro): 120 000  

På sidan hittar du svaren på ställda frågor om BSP-lån.

Gå till sidan Ofta ställda frågor om BSP-lån 

Allmänna villkor för en privatpersons skuld.

Gå till sidan Skuldebrev för privatperson

Fysisk person som pantsättare.

Gå till sidan Pantsättningsvillkor

Fysisk person som borgensman.

Gå till sidan Borgenvillkor

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt