Hoppa till innehåll

Bankärenden för barn och unga

Vi kommer att få barn

Bankkonto kan öppnas för barn genast efter födseln. När barnet blir myndigt har vårdnadshavarna inte längre rätt att använda barnets banktjänster eller få information om dem utan tillstånd av kontoinnehavaren. 

Ungas bankärenden

I praktiken bestämmer ett minderårigt barns vårdnadshavare när barn självständigt kan börja använda banktjänster. Barnets konton och eventuella fonder kan även anslutas till vårdnadshavarnas nätbank, vilket innebär att de kan följa upp transaktionerna via sin nät- och mobilbank. 

Även barnet kan använda mobiltjänster – till exempel följa upp kontosaldo och göra betalningar. Vårdnadshavarna beslutar vilka konton barnet kan se i nät- och mobilbanken och från vilka konton betalningar kan göras. Det är bra att komma ihåg att vårdnadshavarna alltid ansvarar för hur ett barn använder banktjänster. 

När barnet fyller 18 år börjar han eller hon självständigt fatta beslut om medel på konton och i placeringsobjekt. En vårdnadshavare kan också själv spara pengar för till exempel barnets körkort eller studier. Betalningar relaterade till barnets levnadskostnader medför inga skattekonsekvenser.

Läs vidare

    Välkommen att bli vår kund

    Ta kontakt