Hoppa till innehåll

Bankärenden för barn och unga

Vi kommer att få barn

Bankkonto kan öppnas för barn genast efter födseln. Kontot kan öppnas av minderåriga barns intressebevakare. Om bägge intressebevakarna redan är kunder hos POP Banken kan den ena befullmäktiga den andra att öppna konto för ett minderårigt barn. Man kan be om fullmakten på den egna POP Banken. 

Även om det minderåriga barnets intressebevakare alltid bestämmer den slutliga dispositionsrätten till kontot, är medlen på kontot uttryckligen barnets egendom. När barnet blir myndigt har vårdnadshavarna inte längre rätt att använda barnets banktjänster eller få information om dem utan tillstånd av kontoinnehavaren. 

Ungas bankärenden

Minderåriga barns intressebevakare avgör när barn kan börja anlita banktjänster självständigt och väljer de tjänster som öppnas för dem. Utifrån sin bedömning kan intressebevakarna till exempel beställa Pop Bankens nätbankskoder för ett barn som fyllt 10 år och avgöra vilka konton barnet kan se i nät- och mobilbanken.

Aktivering av bankkoder förutsätter personligt besök på banken tillsammans med barnet. Boka tid på banken för barnet och bägge intressebevakarna. Om den ena intressebevakaren inte kan komma behövs det fullmakt av denna person från banken till exempel när man bokar tid. Anslutning av stark autentisering till barnets bankkoder förutsätter att barnet har pass eller bildförsett personkort och att intressebevakaren har pass, bildförsett personkort eller körkort.

Till skillnad från det som konstaterats ovan kan 15–17 år gamla barn själva öppna konto åt sig för egna inkomster. Exempel på egna inkomster är löneinkomster och studiepenning. För ett sådant nytt konto kan minderåriga också beställa kort och nätbankskoder utan samtycke av intressebevakarna. Intressebevakare har inte rätt att använda minderårigas konton som öppnats för egna inkomster utan samtycke av den minderårige. Fråga mer på din POP Bank. 

Bankärenden för barn och unga

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt