Hoppa till innehåll

Bankärenden för barn och unga

Vi kommer att få barn

Bankkonto kan öppnas för barn genast efter födseln. Kontot kan öppnas av minderåriga barns intressebevakare. Om bägge intressebevakarna redan är kunder hos POP Banken kan den ena befullmäktiga den andra att öppna konto för ett minderårigt barn. Man kan be om fullmakten på den egna POP Banken. 

Även om det minderåriga barnets intressebevakare alltid bestämmer den slutliga dispositionsrätten till kontot, är medlen på kontot uttryckligen barnets egendom. När barnet blir myndigt har vårdnadshavarna inte längre rätt att använda barnets banktjänster eller få information om dem utan tillstånd av kontoinnehavaren. 

Ungas bankärenden

I praktiken bestämmer ett minderårigt barns intressebevakare när barn självständigt kan börja använda banktjänster och vilka tjänster som öppnas för barnet. Barnets konton och eventuella fonder kan även anslutas till vårdnadshavarnas nätbank, vilket innebär att de kan följa upp transaktionerna via sin nät- och mobilbank. 

Även barnet kan använda mobiltjänster – till exempel följa upp kontosaldo och göra betalningar. Intressebevakarna beslutar vilka konton barnet kan se i nät- och mobilbanken och från vilka konton betalningar kan göras. 

En 15-åring kan också utan intressebevakarnas samtycke ingå avtal om konto, kort och nätbank åt sig med banken till exempel för lön för sommarjobb. Fråga mer på din POP Bank. 

Läs om ämnet

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt