Hoppa till innehåll
POP Banken har fått kännedom om bedrägerisamtal i dess namn

Bankärenden för barn och unga

Bankärenden för barn

Barnets intressebevakare väljer de tjänster som öppnas för barnet och avgör när barn kan börja anlita banktjänster självständigt. Utifrån sin bedömning kan intressebevakarna välja tjänster och ge barnet kontoinstrument. Om intressebevakaren är ensamförsörjare räcker det med hans eller hennes samtycke.

När barnet blir myndigt har vårdnadshavarna inte längre rätt att använda barnets banktjänster eller få information om dem utan tillstånd av kontoinnehavaren.

Bankkonto kan öppnas för barn genast efter födseln. Kontot kan öppnas av minderåriga barns intressebevakare antingen på kontor eller POP Webbmöte.

Medlen på kontot är uttryckligen barnets egendom. Intressebevakarna använder alltid barnets konto tillsammans, såvida de inte kommer överens om annat. Om man vill ge barnet dispositionsrätt till kontot ska barnet ha en bildförsedd identitetshandling på mötet.

Läs mera om konton ›

 • Boka tid för möte på kontor eller POP Webbmöte. Bägge intressebevakarna ska delta i mötet.
 • Om den ena intressebevakaren inte kan komma behövs det fullmakt av denna person. Intressebevakaren kan då boka tid för till exempel POP Webbmöte för att upprätta fullmakt för barnets bankärenden.
 • När konto öppnas för barn på POP Webbmöte ska åtminstone den ena intressebevakaren ha POP Bankens bankkoder.
 • Kom ihåg att ta med identitetshandlingar till möte på kontor. På mötet öppnas valda tjänster.

Intressebevakarnas avgör när det är dags att beställa eget kort för barnet. Som första kort för barn beställs POP Visa Debit Online. Det kan beviljas barn som fyllt 7 år.

Visa Debit Online är ett kort som ansluts till bankkontot och som saknar kredit. POP Visa-korten är försedda med kontaktlös betalning för inköp på under 50 euro. I kortavtalet fastställs om man kan använda kortet i hemlandet, utomlands eller på webben samt korttransaktionernas dagliga max belopp.

Läs mera om POP Visa Debit Online ›

Beställning av kort kräver att barnet och intressebevakarna besöker banken.

 • Se till att barnet har en giltig bildförsedd identitetshandling.
 • Boka tid för möte på kontor. Bägge intressebevakarna och barnet ska delta i mötet.
 • Om den ena intressebevakaren inte kan komma behövs det fullmakt av denna person. Intressebevakaren kan då boka tid för till exempel POP Webbmöte för att upprätta fullmakt för barnets bankärenden.
 • Kom ihåg att ta med identitetshandlingar till mötet. Det tar ca 1–2 veckor att få kortet levererat till barnets hemadress.

Intressebevakarna avgör tillsammans när det är dags att ge barnet nätbankskoder och välja de konton som barnet kan se i nät- och mobilbanken.

Stark autentisering kan anslutas till bankkoder, vilket innebär att barnet kan identifiera sig i tjänster som kräver stark autentisering, såsom kanta.fi och MinSkatt. Anslutning av stark autentisering till barnets bankkoder förutsätter att barnet har pass eller bildförsett personkort.

Läs mera om nätbanken ›

Nätbanksavtal kräver att barnet och intressebevakarna besöker banken.

 • Se till att barnet har en giltig bildförsedd identitetshandling.
 • Boka tid för möte på kontor. Bägge intressebevakarna och barnet ska delta i mötet.
 • Om den ena intressebevakaren inte kan komma behövs det fullmakt av denna person. Intressebevakaren kan då boka tid för till exempel POP Webbmöte för att upprätta fullmakt för barnets bankärenden.
 • Kom ihåg att ta med identitetshandlingar till mötet. Bankkoderna överlämnas till barnet i samband med mötet.

Månadssparande är ett utmärkt sätt att spara för barnets framtid, eftersom spartiden i allmänhet är flera år. Det är klokt att börja månadsspara genast efter födseln, eftersom barnet då gynnas av ränta-på-ränta-effekten! Med tiden kan även små månadsbelopp växa till en rejäl pott!

När du vill börja månadsspara för barn kan du som intressebevakare boka tid för möte på kontor eller POP Webbmöte.

Testa med vår fondkalkylator hur mycket förmögenheten kan växa med tiden!

Testa fondkalkylatorn ›

Läs mer om våra spar- och investeringstjänster ›

Bankärenden för unga

Barn som är 15–17 år gamla barn kan själva öppna konto åt sig för egna inkomster. Exempel på egna inkomster är löneinkomster och studiepenning. För ett sådant nytt konto kan unga också beställa kort och nätbankskoder utan samtycke av intressebevakarna. Intressebevakare har inte rätt att använda ungas konton som öppnats för egna inkomster utan dennes samtycke.

 1. Se till att du har en giltig bildförsedd identitetshandling innan du bokar tid.
 2. Boka tid för möte på kontor.
 3. Ta med ett intyg över dina inkomster, till exempel arbetsavtal, lönebesked eller beslut om studiestöd.
 4. Kom också ihåg att ta med identitetshandling till mötet.

Visste du att du kan ansöka om studielån som minderårig?

Läs mer om studielån i avsnittet om studielån ›

Bankärenden för barn och unga

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt