Hoppa till innehåll

Etablering av företag

Vi stöder dig från början av företagandet

Att starta företagsverksamhet är ett stort beslut. Våra experter hjälper dig i företagsverksamhetens olika skeden från första början. Vi är kända för vår snabba och smidiga service. Tveka alltså inte att kontakta oss. Sedan går vi tillsammans igenom företagets behov antingen på kontoret eller på distans på POP Nätstund.

Skeden i företagsetablering

Diskutera frågor om företagsetablering med din expert på POP Banken redan när du fått en affärsidé. När du går vidare i etableringen av företaget är det bra att beakta följande punkter:

  • Gör upp en affärsplan. Även en kortfattad plan räcker. Planen sammanfattar företagets affärsidé och mål och hur de kan uppnås. Affärsplanen är till nytta i bland annat finansieringsförhandlingar.

  • Ansökan om startpeng: om du ansöker om startpeng hos en TE-byrå ska du beakta att företagsverksamheten kan påbörjas först efter att startpeng beviljats. Du kan på förhand kontrollera med TE-byrån vad som anses som inledande av företagsverksamhet. Du kan också beviljas startbidrag och stöd för företagsetablering av NTM-centralen i din region, och av POP Bankens expert får du dessutom information om andra finansieringsalternativ såsom bankgaranti.

  • Öppnande av företagskonto: läs mer om företagskontots förmåner och hur du öppnar konto på POP Banken. Utöver POP Nätbanken är POP Mobil ett praktiskt verktyg för skötseln av företagets bankärenden.

  • Lämna in en anmälan om etablering av företaget till handelsregistret. Samtidigt kan du också anmäla företaget till Skatteförvaltningens relevanta register (moms-, förskottsuppbörds- och arbetsgivarregistret).

  • Lär dig bokföring från första början eller anlita en pålitlig expert. Med hjälp av POP Bankens bankförbindelseprogram är det lätt att överföra kontouppgifter till företagets bokföringsprogram.

  • Förbered dig på fakturering redan innan den egentliga verksamheten börjar. Via POP Nätbanken kan du ta emot och skicka nätfakturor samt skapa ett kund- och produktregister för faktureringen. Ta också del av vår nätfakturatjänst som påskyndar faktureringsprocessen och sänker handläggningskostnaderna. Med hjälp av vår nätbetalningstjänst kan dina kunder betala fakturor på nätet när som helst.

  • Med Visa Business Debit som ansluts till ditt företagskonto sköter du lätt företagets löpande ärenden. 

  • Alltid går allt inte som planerat. Till exempel återbetalningsskyddet för lån, Företagsskydd, ger dig sinnesro och en möjlighet att koncentrera dig på ledningen av företaget vid större utmaningar. 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt