Hoppa till innehåll

Ofta ställda frågor - Konton, kort och betalningar

Ofta ställda frågor om konton, kortet och betalningar

Temat

Girering är ett praktiskt sätt att betala enskilda fakturor och överföra pengar till ett annat konto. Du gör en girering smidigast i nätbanken, men du kan också göra det på traditionellt sätt på POP Bankens kontor.

När det gäller bankärenden är rutiner som är i linje med livssituationen viktiga. Hos oss kan du välja gireringssätt enligt dina preferenser.

Glöm inte att du också kan betala mobilt genom att ladda ner mobilbankappen i din smarttelefon från en appbutik.

Smidigt på nätet

Den största fördelen med nätbanken är att den är öppen dygnet runt. Du kan girera pengar mellan dina konton och andra bankers konton. Du loggar in i nätbanken genom att klicka på Logga in i den övre balken på webbplatsen.

Lätt via automat

På en del av våra kontor kan du använda betalautomater och serviceterminaler med vilka du snabbt kan sköta fakturor och gireringar i bankens lokaler.

Praktiskt på kontoret

På alla våra kontor kan du sköta gireringar vid disken. Du kan betala räkningar från ditt konto eller överföra pengar mellan dina konton. Goda råd och leenden är standardutrustning i vårt servicepaket.

Direktbetalning är avsedd för kunder som inte använder nätbanken. I praktiken ingår du avtal om Direktbetalning med banken. Fakturautställaren ska dock vara en e-fakturautställare för att kunna erbjuda kunder Direktbetalning.

Direktbetalning är ett sätt att betala fakturor, där betalningen automatiskt debiteras den betalande kundens konto på basis av debiteringsmaterial som fakturautställaren skickat till banken. Direktbetalning är alltid en girering. Fakturan postas till betalaren före förfallodagen. Det står på fakturan att betalningssättet är Direktbetalning. Du kontrollerar fakturan som postats till dig, och banken sköter betalningen på förfallodagen enligt dina önskemål.

Hur börjar jag använda direktbetalning?

  • Ingå avtal om direktbetalning på ditt POP bankkontor
  • Fakturautställaren skickar till dig ett meddelande på papper om betalningar som debiteras på förfallodagen
  • Fakturautställaren skickar en elektronisk kopia av fakturan till banken, enligt vilken betalningen sköts automatiskt
  • Du kan inte ändra direktbetalningens summa, förfallodag eller kontonummer
  • Om du vill förändra faktureringen ska du avtala om det med fakturautställaren i god tid
  • Du kan återkalla direktbetalning genom att kontakta ditt kontor
  • Du ser betalningarna på ditt kontoutdrag, som också fungerar som kvitto
  • För våra kunder rekommenderar vi i första hand e-faktura.

Vår kortkundstjänst betjänar vardagar kl. 9–18 på numret 010 2484 800 (samtalspris msa/lna). Vi betjänar också i chatten på www.poppankki.fi.

Med credit avses POP Visa-kortets kreditegenskap. Genom att köpa på kortets credit-sida får du i genomsnitt 40 dagars ränte- och avgiftsfri betalningstid. Du kan betala fakturan på en gång eller göra det i mindre rater. Med credit får du det bästa inköpsskyddet om det dyker upp problem med köpta produkter eller tjänster. 

Med debit avses inköp som debiteras direkt på bankkontot. För inköp görs en täckningsreservering, varvid kontots saldo kontrolleras och summan reserveras på kontot. I allmänhet sker debiteringen följande dag eller inom några dagar. 

Vilken är skillnaden mellan POP Visa credit och debit? Vad betyder credit och debit? Läs mer. 

Placera ett kort med funktionen för kontaktlös betalning tillräckligt nära betalterminalen på det ställe där du ser symbolen för kontaktlös betalning. Stället finns i allmänhet på terminalens vänstra sida eller på skärmen.

Vänta medan terminalen sköter transaktionen. När betalningen är klar meddelar terminalen att du kan avlägsna kortet.

Så simpelt är det! Om terminalen förkastar transaktionen men du vet att du har tillräckligt med täckning på kontot, kan du testa att betala inköpen med pinkoden. Betalterminaler frågar regelbundet efter pinkoden av säkerhetsskäl.

Pinkoden efterfrågas av säkerhetsskäl, dvs. för att säkerställa att kortet används av rätt innehavare.

Betalningsfria månader

Du kan ansöka om två betalningsfria månader om året, men de får inte följa på varandra. Räntan på den använda krediten löper under den betalningsfria månaden. Själva ändringen är avgiftsfri.

Du kan ansöka om betalningsfria månader genom att ringa Visas kundtjänst (tfn +358 9 6964 6012) eller kontakta din POP Bank till exempel via nätbanken eller POP Mobil.

Ändra minimiamorteringsprocenten

Om du väljer minimiamorteringsprocenten (5 %) kan du amortera på kortkrediten måttligt. Då blir det pengar över också till annat. Observera att du ska välja minimiamorteringsprocenten innan fakturan bildas. Även denna ändring är avgiftsfri.

Du kan ändra minimiamorteringsprocenten genom att ringa Visas kundtjänst (tfn +358 9 6964 6012).

Förflyttning av förfallodag

Ibland underlättas läget om fakturornas förfallodagar synkroniseras med lönedagar eller andra dagar då pengar sätts in på kontot. Du kan ändra förfallodagen för Visa-fakturan genom att ringa Visas kundtjänst (tfn +358 9 6964 6012) eller kontakta din POP Bank till exempel via nätbanken eller POP Mobil.

Ändring av kreditgränsen

Du visste väl att du när som helst kan höja kortets kreditgräns avgiftsfritt. Ansök om höjning av kreditgränsen genom att kontakta din POP Bank till exempel via nätbanken eller POP Mobil.

Betalningsavtal

Om du vet att du inte kan betala hela fakturan på en gång, kan du kontakta Visas kundtjänst för att ingå betalningsavtal. Under betalningsavtalets giltighetstid avbetalar du fakturan i personligen överenskomna rater. Du kan avtala om mindre rater före eller efter mottagandet av fakturan. Betalningsavtal är en avgiftsbelagd tjänst.

Kontakta Visas kundtjänst för att ingå betalningsavtal.

Visa-kundtjänst
+358 9 6964 6012
Mån–fre kl. 8–20

Om det finns felaktiga korttransaktioner på ditt kortkonto, ska du logga in i reklamationstjänsten för kort med dina POP nätbankskoder och göra en e-reklamation. Det här är det snabbaste sättet att få en kortreklamation behandlad.

Du kan logga in i reklamationstjänsten på https://korttireklamaatio.nets.fi/

Via reklamationstjänsten kan du reklamera korttransaktioner på både Debit- och Credit-sidan. Notera att om det finns transaktioner på ett kombikorts bägge sidor, ska du göra två separata reklamationer.

Om du inte har POP Bankens nätbankskoder, kan du be din bank (även via chatten) ge dig reklamationsblanketten för Debit-transaktioner eller fylla i reklamationsblanketten för Credit-transaktioner på https://www.nets.eu/fi-fi/asiakaspalvelu/Pages/Oikaisupyyntö.aspx

Ta del av ifyllningsanvisningarna på blanketterna.

Om reklamationen gäller en funktionsstörning i Automatias Otto.-automat ber vi dig fylla i reklamationsblanketterna.

Allmänna kortvillkor och kortinnehavarens skyldigheter

Du kan ge fullmakt för e-faktura i nätbanken.

Du kan ändra Visa-kortets kreditgräns i nätbanken eller genom att kontakta kortkundstjänsten eller din POP Bank.

Om du vill ändra minimiamorteringsprocenten, kan du göra det i nätbanken eller kontakta kortkundstjänsten.

Du kan göra det i nätbanken eller kontakta kortkundstjänsten.

Om du vill ha en betalningsfri månad, kan du göra det i nätbanken eller kontakta kortkundstjänsten.

En betalningsfri månad anknyter till kortets kreditegenskap. Det innebär att du får en Visa-faktura på normalt sätt, men minimiamorteringen är 0 euro, dvs. du kan överföra hela fakturabeloppet till Visa-krediten, om din kreditgräns möjliggör det. Du kan ha två betalningsfria månader om året, men de får inte följa på varandra.

Med POP Bankernas Visa-kort kan du i samband med inköp ta ut kontanter. Du kan göra det på både kortets Debit- och Credit-sida. POP Bankernas Visa-kort är med i tjänsten Osta ja Nosta i hela Finland, men det är inte obligatoriskt för butikerna att tillhandahålla tjänsten.

I utlandet är tjänsten inte tillgänglig. Tjänsten Osta ja Nosta (s.k. Cash Back) går ut på att kortinnehavaren köper varor eller tjänster och tar i samband med betalningen ut kontanter vid butikskassan. Inköp är alltid obligatoriskt, det går inte enbart att ta ut kontanter vid butikskassan. Den största tillåtna uttagsgränsen är 400 euro, men butiken kan ha en lägre gräns.

Med POP Bankernas Visa-kort kan du i samband med inköp ta ut kontanter med alla kort.

Du kan ändra de dygnsspecifika säkerhetsgränserna för POP Bankens betalkort i POP Mobil eller nätbanken. Ändringarna träder i kraft omedelbart. Om du inte har tillgång till POP Mobil eller nätbanken, kan du kontakta vår kortkundstjänst.

Om du vill byta ett betalkort till ett annat kort, till exempel ett Debit-kort till ett Credit/Debit-kort, kan du göra kortansökan i nätbanken. Du kan också kontakta vår kortkundstjänst eller din bank, som berättar hur du ska gå till väga. 

Kom ihåg att avsluta ditt gamla kort, om du inte längre behöver det. 

Du kan fylla i kortansökan i nätbanken, ringa vår kortkundstjänst eller lämna in ansökan på ett kontor. 

Om pinkoden låser sig vid butikskassan, kan du låsa upp den i en Otto.-kontantuttagsautomat genom att ange rätt pinkod. Du kan också kontakta vår kortkundstjänst. 

Om du har glömt kortets pinkod kan du beställa en ny via vår kortkundstjänst. En serviceavgift enligt prislistan tas ut för beställningen. 

Du kan beställa ett nytt kort med samma nummer på bankkontoret. Pinkoden för ett kort med samma kortnummer ändras inte. Banken kan debitera en serviceavgift för förnyelse av bankkort enligt prislistan.

Om du tappar kortet ska du genast ringa spärrtjänsten för betalkort 020 333 (från utlandet +358 20 333). Numret betjänar 24 h/d. Spara numret i din telefon.

Kortet kan spärras med personbeteckningen, så du behöver inte kortnumret för att göra det. Du kan också kontakta vår kortkundstjänst på 010 2484 800 under dess öppettider. Ett nytt kort med nytt nummer beställs i stället för det som tappats eller stulits. Du får också en ny pinkod. 

Det här beror på kortprodukten. Electron är ett online-kort, d.v.s. kortet bekräftar alla köp direkt. Efter att man spärrat kortet kan man inte mer betala med kortet. Debit -kortet kan tillåta ett par betalningar utan PIN-kod efter att kortet är spärrat, men även i dessa fall är risken hos banken, inte hos kunden. Då kortet förvaras säkert och kunden direkt meddelar banken om kortet förkommit, kan kunden vara lugn.

I Finland är största delen av små kortbetalningar kontaktlösa betalningar. Av alla kortbetalningar är redan över 40% kontaktlösa betalningar.

Kontaktlös betalningsegenskap finns i regel på alla betalkort och blir allt vanligare i betalterminaler. Man behöver inte använda kontaktlös betalning om man inte vill det.

Kontaktlös betalning är minst lika säkert som andra kortbetalningar. P.g.a. att snokande av PIN-koder minskat, kan man säga att kontaktlös betalning höjer säkerheten för kortbetalningar. För att säkerställa säkra betalningar med kortet, frågar betalterminalen med jämna mellanrum efter PIN-kod.

Antalet köp kan variera p.g.a. att kortet har en del olika gränser för att säkerställa säkra betalningar. Därför är det omöjligt att säga hur många köp kunden kan göra, innan kunden bör slå in PIN-koden. Mindre köp kan göras fler gånger och större köp färre gånger. I allmänhet rör det sig om några betalningar i rad.

Gränsen finns, så att kunden ska ha möjlighet att bekräfta större betalningen på ett säkert sätt. Tills vidare finns det inte i Finland ett sätt att i samband med kontaktlös betalning använda PIN-kod för att bekräfta köpet och därför måste det finnas en övre gräns för betalningar. Då summan överstiger gränsen för kontaktlös betalning bör kortets chip läsas i betalterminalen och köpet bekräftas med PIN-kod. Då man betalar med mobilen kan man bekräfta köpet via en applikation och då lyckas även större betalningar.

Gränsen kan variera mellan olika länder, i Finland är gränsen 50 euro.