Hoppa till innehåll

Ofta ställda frågor - Konton, kort och betalningar

Ofta ställda frågor om konton, kortet och betalningar

Temat

När det gäller inkommande utlandsbetalningar ska du ange ditt IBAN-kontonummer och BIC-koden.

Uppgifter till betalaren:

Please instruct your bank to forward payment order to:
Bonum Bank Ltd, Hevosenkenka 3, 02600 Espoo, Finland
BIC/SWIFT –code: POPFFI22
IBAN (account number): FIXX XXXX XXXX XXXX XX
In favour of: Mottagarens namn och adress

Girering är ett praktiskt sätt att betala enskilda fakturor och överföra pengar till ett annat konto. Du gör en girering smidigast i nätbanken, men du kan också göra det på traditionellt sätt på POP Bankens kontor.

När det gäller bankärenden är rutiner som är i linje med livssituationen viktiga. Hos oss kan du välja gireringssätt enligt dina preferenser.

Glöm inte att du också kan betala mobilt genom att ladda ner mobilbankappen i din smarttelefon från en appbutik.

Smidigt på nätet

Den största fördelen med nätbanken är att den är öppen dygnet runt. Du kan girera pengar mellan dina konton och andra bankers konton. Du loggar in i nätbanken genom att klicka på Logga in i den övre balken på webbplatsen.

Lätt via automat

På en del av våra kontor kan du använda betalautomater och serviceterminaler med vilka du snabbt kan sköta fakturor och gireringar i bankens lokaler.
Praktiskt på kontoret
På alla våra kontor kan du sköta gireringar vid disken. Du kan betala räkningar från ditt konto eller överföra pengar mellan dina konton. Goda råd och leenden är standardutrustning i vårt servicepaket.

Praktiskt på kontoret

På alla våra kontor kan du sköta gireringar vid disken. Du kan betala räkningar från ditt konto eller överföra pengar mellan dina konton. Goda råd och leenden är standardutrustning i vårt servicepaket.

  • Ingå avtal om direktbetalning på ditt POP bankkontor
  • Fakturautställaren skickar till dig ett meddelande på papper om betalningar som debiteras på förfallodagen
  • Fakturautställaren skickar en elektronisk kopia av fakturan till banken, enligt vilken betalningen sköts automatiskt
  • Du kan inte ändra direktbetalningens summa, förfallodag eller kontonummer
  • Om du vill förändra faktureringen ska du avtala om det med fakturautställaren i god tid
  • Du kan återkalla direktbetalning genom att kontakta ditt kontor
  • Du ser betalningarna på ditt kontoutdrag, som också fungerar som kvitto
  • För våra kunder rekommenderar vi i första hand e-faktura.

Direktbetalning är avsedd för kunder som inte använder nätbanken. I praktiken ingår du avtal om Direktbetalning med banken. Fakturautställaren ska dock vara en e-fakturautställare för att kunna erbjuda kunder Direktbetalning.

Direktbetalning är ett sätt att betala fakturor, där betalningen automatiskt debiteras den betalande kundens konto på basis av debiteringsmaterial som fakturautställaren skickat till banken. Direktbetalning är alltid en girering. Fakturan postas till betalaren före förfallodagen. Det står på fakturan att betalningssättet är Direktbetalning. Du kontrollerar fakturan som postats till dig, och banken sköter betalningen på förfallodagen enligt dina önskemål.

Det här beror på kortprodukten. Electron är ett online-kort, d.v.s. kortet bekräftar alla köp direkt. Efter att man spärrat kortet kan man inte mer betala med kortet. Debit -kortet kan tillåta ett par betalningar utan PIN-kod efter att kortet är spärrat, men även i dessa fall är risken hos banken, inte hos kunden. Då kortet förvaras säkert och kunden direkt meddelar banken om kortet förkommit, kan kunden vara lugn.

I Finland är största delen av små kortbetalningar kontaktlösa betalningar. Av alla kortbetalningar är redan över 40% kontaktlösa betalningar.

Kontaktlös betalningsegenskap finns i regel på alla betalkort och blir allt vanligare i betalterminaler. Man behöver inte använda kontaktlös betalning om man inte vill det.

Kontaktlös betalning är minst lika säkert som andra kortbetalningar. P.g.a. att snokande av PIN-koder minskat, kan man säga att kontaktlös betalning höjer säkerheten för kortbetalningar. För att säkerställa säkra betalningar med kortet, frågar betalterminalen med jämna mellanrum efter PIN-kod.

Antalet köp kan variera p.g.a. att kortet har en del olika gränser för att säkerställa säkra betalningar. Därför är det omöjligt att säga hur många köp kunden kan göra, innan kunden bör slå in PIN-koden. Mindre köp kan göras fler gånger och större köp färre gånger. I allmänhet rör det sig om några betalningar i rad.

PIN-kod bör användas ibland för att säkerställa säkerheten, dvs. man försäkrar att kortet är i rätt persons behåll.

Gränsen finns, så att kunden ska ha möjlighet att bekräfta större betalningen på ett säkert sätt. Tills vidare finns det inte i Finland ett sätt att i samband med kontaktlös betalning använda PIN-kod för att bekräfta köpet och därför måste det finnas en övre gräns för betalningar. Då summan överstiger gränsen för kontaktlös betalning bör kortets chip läsas i betalterminalen och köpet bekräftas med PIN-kod. Då man betalar med mobilen kan man bekräfta köpet via en applikation och då lyckas även större betalningar.

Gränsen kan variera mellan olika länder, i Finland är gränsen 50 euro.