Hoppa till innehåll

Ofta Ställda frågor - Lån och krediter

Ofta ställda frågor om lån och krediter

Temat

När man ett tag inte behöver hålla koll på låneamorteringar, kan man till exempel spara något mer. Besparingarna är dock inte nödvändigtvis så stora, eftersom amorteringsfriheten ökar lånekostnaderna.

Det gäller alltså att komma ihåg att amorteringsfriheten även påverkar lånetiden och de totala kostnaderna för lånet. Under amorteringsfriheten minskar nämligen lånekapitalet inte. Därför förlängs lånetiden, och du måste också betala något större räntekostnader och kontoavgifter.

När räntenivån är låg lönar det sig i synnerhet att amortera på längre lån, eftersom det är förmånligt just nu. Ingen kan veta när räntorna börjar stiga igen. I stället för amorteringsfrihet kan du också förhandla med banken om ändringar av betalningsplanen och till exempel föreslå en lägre månadsrat.

I bästa fall kan amorteringsfrihet dock göra det möjligt att ta det lite lugnare ett tag. Ibland är en paus eller förverkligandet av en gammal dröm den bästa idén!
Kontakta oss om du vill diskutera dina lånebehov eller till exempel amorteringsfrihet.

Ansök om amorteringsfrihet antingen genom att ringa eller besöka ditt kontor. Du kan också ansöka om amorteringsfrihet på fliken Lån i nätbanken. Välj lån för vilket du ansöker om amorteringsfrihet, och lämna därefter in ändringsbegäran.

Kontrollera dina kontaktuppgifter i nätbanken innan du lämnar in ansökan. Banken beslutar alltid om beviljande av amorteringsfrihet, och en avgift enligt prislistan tas ut för den.

I allmänhet varierar amorteringsfrihetens längd mellan en månad och ca ett år. Du kan ansöka om amorteringsfrihet för nästan alla bostadslån.

Många känner säkert igen situationen: det inträffar något överraskande i livet, och den ekonomiska situationen förändras tillfälligt. Med hjälp av små åtgärder kan man dock ofta få läget under kontroll. Även om vuxna människors vardag är fulla med åtaganden och vettiga val, är livet ibland endast här och nu! Ibland måste man helt enkelt förverkliga drömmar.

Under amorteringsfriheten håller du en paus i återbetalningen av lånet och betalar bara ränta och kan använda summan som sparas till något annat trevligt. Vore det du dags att åka på en romantisk resa till Paris, skaffa en bättre cykel eller köpa underbar grafik till vardagsrumsväggen? Du avgör.

POP Amorteringsfrihet ger dig en möjlighet att tillfälligt balansera din ekonomi.

Köpare av första bostad kan finansiera köpet på olika sätt.

BSP-lån (BostadsSparPremie-lån) är ett lån med statsborgen avsett för 15–44 år gamla köpare av första bostad. För att beviljas BSP-lån ska du spara minst 10 procent av bostadens pris på ett separat BSP-konto under minst två år, varefter POP Banken lånar resten. BSP-lån kan beviljas avgiftsfri statsborgen.

Läs mer om POP Bankens BSP-lån.

Köpare av första bostad kan också ansöka om konventionellt bostadslån. Det är dock bra att notera att bostadslån kräver säkerheter. En del av POP Bankens kontor erbjuder tjänsten POP Garanti, med vars hjälp bostadens säkerhetsvärde kan höjas.

Staten vill stödja köpare av första bostad även på andra sätt än med BSP-lån.

 • Sådana förmåner kan bland annat beviljas i beskattningen.
 • I allmänhet måste den som köper en bostad betala överlåtelseskatt på 2–4 procent, men detta gäller inte köp av första bostad.
 • Du betraktas (beskattningsmässigt) som köpare av första bostad, om
 • Du är 18–39 år gammal vid köptidpunkten.
 • Du efter köpet äger minst 50 procent av bostaden men inte tidigare ägt minst 50 procent av en aktielägenhet eller bostadsbyggnad.
 • Du köper bostaden som stadigvarande bostad och flyttar in i den inom 6 månader från köpet.

Du kan också köpa en första bostad stegvis utan att vara tvungen att betala överlåtelseskatt. Om du efter köpet äger mindre än hälften av den första bostaden måste du först betala överlåtelseskatt, men om du senare köper minst hälften av bostaden kan du ansöka om återbäring av överlåtelseskatten.

En köpare av första bostad som inte tidigare ägt minst 50 procent av en aktielägenhet eller bostadsbyggnad. Ägande av bilplats räknas inte. Första bostad kan vara en aktielägenhet, till exempel en höghus- eller radhuslägenhet.

I allmänhet bli köpandet av första bostad aktuellt till exempel när man etablerat sig i arbetslivet. Det finns ingen åldersgräns för köp av första bostad, utan det är viljan och beredskapen att köpa en egen bostad som avgör. Det är dock bra att beakta skattefördelarna och åldersgränserna för dem.

Du visste väl att du som köpare av första bostad inte behöver betala överlåtelseskatt om följande villkor uppfylls:

 • Du är 18–39 år gammal vid köptidpunkten.
 • Efter köpet äger du minst 50 procent av bostaden.
  Du köper bostaden som stadigvarande bostad och flyttar in i den inom 6 månader från köpet.
 • Du har inte före köpet ägt minst 50 procent av en aktielägenhet eller bostadsbyggnad.