Hoppa till innehåll

Ofta Ställda frågor - Lån och krediter

Ofta ställda frågor om lån och krediter

Temat

Köpare av första bostad kan finansiera köpet på olika sätt.

BSP-lån (BostadsSparPremie-lån) är ett lån med statsborgen avsett för 15–44 år gamla köpare av första bostad. För att beviljas BSP-lån ska du spara minst 10 procent av bostadens pris på ett separat BSP-konto under minst två år, varefter POP Banken lånar resten. BSP-lån kan beviljas avgiftsfri statsborgen.

Läs mer om POP Bankens BSP-lån.

Köpare av första bostad kan också ansöka om konventionellt bostadslån. Det är dock bra att notera att bostadslån kräver säkerheter. En del av POP Bankens kontor erbjuder tjänsten POP Garanti, med vars hjälp bostadens säkerhetsvärde kan höjas.

Dessutom kan köpare av första bostad dra av räntor på bostadslånet i beskattningen. I allmänhet får räntor på bostadslån dras av helt eller delvis i beskattningen. Detta innebär att du i beskattningen kan dra av en del av räntan på lånen, vilket sänker de faktiska kostnaderna för bostadslånet. 
 
Även som köpare av första bostad kan du ha rätt till ränteavdrag.

Beloppen av ränteavdrag för bostadslån: 

Betalningsår för räntor på bostadslån  Från räntorna får avdras 
2021  10 % 
2020 15 % 
2019 25 % 
2018 35 % 

Ytterligare information om ränteavdrag finns på skatt.fi.

Staten vill stödja köpare av första bostad även på andra sätt än med BSP-lån.

 • Sådana förmåner kan bland annat beviljas i beskattningen.
 • I allmänhet måste den som köper en bostad betala överlåtelseskatt på 2–4 procent, men detta gäller inte köp av första bostad.
 • Du betraktas (beskattningsmässigt) som köpare av första bostad, om
 • Du är 18–39 år gammal vid köptidpunkten.
 • Du efter köpet äger minst 50 procent av bostaden men inte tidigare ägt minst 50 procent av en aktielägenhet eller bostadsbyggnad.
 • Du köper bostaden som stadigvarande bostad och flyttar in i den inom 6 månader från köpet.

Du kan också köpa en första bostad stegvis utan att vara tvungen att betala överlåtelseskatt. Om du efter köpet äger mindre än hälften av den första bostaden måste du först betala överlåtelseskatt, men om du senare köper minst hälften av bostaden kan du ansöka om återbäring av överlåtelseskatten.

Vad är ränteavdrag för första bostad?

Dessutom kan köpare av första bostad dra av räntor på bostadslånet i beskattningen. I allmänhet får räntor på bostadslån dras av helt eller delvis i beskattningen.

Detta innebär att du i beskattningen kan dra av en del av räntan på lånen, vilket sänker de faktiska kostnaderna för bostadslånet.

Även som köpare av första bostad kan du ha rätt till ränteavdrag.

Beloppen av ränteavdrag för bostadslån:

 • Betalningsår för räntor på bostadslån
 • Från räntorna får avdras
 • Ytterligare information om ränteavdrag finns på skatt.fi.

En köpare av första bostad som inte tidigare ägt minst 50 procent av en aktielägenhet eller bostadsbyggnad. Ägande av bilplats räknas inte. Första bostad kan vara en aktielägenhet, till exempel en höghus- eller radhuslägenhet.

I allmänhet bli köpandet av första bostad aktuellt till exempel när man etablerat sig i arbetslivet. Det finns ingen åldersgräns för köp av första bostad, utan det är viljan och beredskapen att köpa en egen bostad som avgör. Det är dock bra att beakta skattefördelarna och åldersgränserna för dem.

Du visste väl att du som köpare av första bostad inte behöver betala överlåtelseskatt om följande villkor uppfylls:

 • Du är 18–39 år gammal vid köptidpunkten.
 • Efter köpet äger du minst 50 procent av bostaden.
  Du köper bostaden som stadigvarande bostad och flyttar in i den inom 6 månader från köpet.
 • Du har inte före köpet ägt minst 50 procent av en aktielägenhet eller bostadsbyggnad.

I regel ska du själv bo i BSP-bostaden, men av särskilda orsaker kan du hyra ut den. Exempel på sådana orsaker är arbete eller studier utomlands eller arbete utanför pendlingsregionen eller fullgörande av värnplikt. En BSP-bostad kan hyras ut för högst två år under den tid då räntestöd betalas och endast om särskilda orsaker föreligger. Även Statskontoret ska informeras om uthyrning.

En BSP-bostad kan säljas utan begränsningar och vid behov kan en ny bostad köpas. Notera att BSP-räntestödslånet kan överföras till ett nytt objekt efter att du sålt din första bostad. En förutsättning för fortsatt räntestöd för lånet för följande bostad är att den nya bostaden köps inom en rimlig tid.