Hoppa till innehåll

Avgörande av tvister utanför domstol

Om du är missnöjd med bankens avgörande och meningsskiljaktigheterna mellan parterna inte kan lösas genom förhandlingar, kan du kontakta följande instanser:

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer om hur enskilda tvister bör lösas i ärenden som gäller avtal mellan näringsidkare och konsumenter om konsumtionsnyttigheter eller i andra ärenden med anknytning till anskaffning av konsumtionsnyttigheter. Den behandlar dock inte ärenden som gäller värdepapper. Konsumenttvistenämnden ger ingen allmän rådgivning.

Innan ett ärende hänskjuts till konsumenttvistenämnden rekommenderas att kunden kontaktar magistratens konsumentrådgivning (https://www.kkv.fi/sv/konsumentarenden/konsumentradgivning/).

Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter:
Tavastvägen 3, PB 306
00531 Helsingfors
tfn 029 566 5200
Ytterligare information finns på https://www.kuluttajariita.fi/sv/

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger konsumenter, småföretagare och med dem jämförbara kunder råd i problem som rör försäkrings-, bank- och värdepappersverksamhet samt avgör klagomål som gäller dessa verksamheter.

Vid rådgivningsbyrån verkar Försäkringsnämnden, Banknämnden och Värdepappersnämnden som ger rekommendationer i tvister.

FINE:s kontaktuppgifter:
Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
tfn 09 6850 120

Ytterligare information finns på www.fine.fi/sv/ 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt