Hoppa till innehåll

Inkommande betalningar

Inkommande referensbetalningar - Tjänsten för inkommande referensbetalningar underlättar företagets dagliga faktureringsrutiner

Om ditt företag varje månad skickar tiotals fakturor till olika betalare, är det vettigt att använda POP Bankens tjänst för inkommande referensbetalningar.

Med hjälp av tjänsten har du koll på faktureringen och kan avstämma inkommande betalningar automatiskt. 

  • Efter att du avtalat om tjänsten Inkommande referensbetalningar med din bank får du specifikationsuppgifterna om referensbetalningar i en separat transaktionsförteckning, enligt vilken betalningarna kan avstämmas i reskontra. Då visas den totala summan av referensbetalningar som inkommit under en dag på kontot och kontoutdraget.  
  • Du kan ta emot referensbetalningar även utan avtal om inkommande referensbetalningar, varvid referensbetalningarna registreras på kontot normalt som enskilda transaktioner och referensnumret visas i uppgifterna om respektive transaktion på både kontot och kontoutdraget utan att en separat transaktionsförteckning bildas. 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt