Hoppa till innehåll

Nätfakturor

Nätfaktura påskyndar faktureringsprocessen och minskar handläggningskostnaderna för fakturor.

Fakturera effektivt 

Med hjälp av POP Bankens nätfakturatjänst skickar företaget en e-faktura till mottagarens nätfaktureringsadress via sin bank. Förmedlingen och mottagningen av fakturor sker med ett bankförbindelseprogram eller företagsnättjänsten.

Hur fungerar nätfakturatjänsten? 

POP Bankens nätfakturatjänst baserar sig på de finländska bankernas gemensamma Finvoice-förmedlingstjänst. Via tjänsten kan du också ta emot och skicka nätfakturor som förmedlas av andra banker. Fakturautställaren kan skicka nätfakturor som linjeöverföring varje dag dygnet runt. Fakturamottagaren kan hämta nätfakturor som linjeöverföring varje dag dygnet runt.

Parterna i förmedlingen av nätfakturor är fakturautställaren och mottagaren samt deras banker. Nätfakturamaterialet kan även skickas till och hämtas från banken av bägge parternas operatör, bokföringsbyrå eller någon annan motsvarande materialförvaltare.

Vad är e-faktura?

Med e-faktura avses betalningsuppgifter som fakturautställaren skickar till en privatkunds konto och som betalaren godkänner i nätbanken. Fakturautställaren skickar fakturan elektroniskt till kunden, och betalaren kan granska fakturauppgifterna via en länk. Fakturaspecifikationen sparas på ett ställe som fakturautställaren väljer. Nätspecifikationen i företagsnättjänsten är SSL-krypterad.

Fakturautställaren avtalar om e-faktura med sin bank. Nätfakturaavtal ingås om tjänsten. Fakturautställaren får ett meddelande om betalarens e-fakturaadress antingen via sin bank till företagsnättjänsten, via ett bankprogram eller på kontoret. Uppgifterna kan också fås direkt av betalaren.

Vilka fördelar ger nätfaktura fakturautställaren? 

I nätfakturan ingår ett betalningsförslag och en virtuell streckkod, med vars hjälp mottagaren kan bilda betalningen till exempel i sitt bankförbindelseprogram. Detta säkerställer att betalningsuppgifterna överförs korrekt.

  • Fakturautställarens kostnader för utskrift och postning minskar.
  • Fakturautställaren kan förkorta betalningstiden, eftersom mottagaren får fakturan snabbare.

Vilka fördelar ger nätfaktura för mottagaren?

  • En nätfaktura kan importeras direkt till ett inköpsreskontraprogram. Inga uppgifter behöver skannas eller matas in manuellt. Nätfaktura är ett smidigt sätt.

  • Utifrån betalningsförslaget i nätfakturan är det lätt att bilda en betalning.

  • Nätfakturor kan godkännas, kontoföras och arkiveras elektroniskt.

Fakturautställarmeddelande – ett steg när e-fakturering påbörjas

Fakturautställarmeddelandet skickas när e-fakturering av konsumenter börjar. I meddelandet anger fakturautställaren sina uppgifter som publiceras i konsumentkunders nätbanker. Konsumenten anger sin adress för mottagande av e-fakturor till fakturautställaren via nätbanken.

Till fakturautställarmeddelandet

Du kan skapa ett fakturautställarmeddelande med programmet som öppnas. Alla banker är färdigt valda så att meddelandet kan skickas till alla banker där konsumenterna kan se dem. Alla bankers material finns i samma fil som du kan spara på din dator och skicka med ett bankförbindelseprogram eller företagsnättjänsten.

Mer information

Gå till sidan Avtalsvillkor för nätfaktura

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt