Hoppa till innehåll

Utgående betalningar

Med POP Bankens tjänst för utgående betalningar kan du sända betalningar som sparats i företagets bankförbindelseprogram eller som överförts från säljreskontra. Via tjänsten kan du överföra betalningar till inhemska och utländska konton.

Vilka egenskaper har POP Bankens tjänst för utgående betalningar?

  • Fakturor betalas på den dag som betalaren angett.
  • Betalningarna förmedlas från betalarens konto till mottagarens konto i hemlandet eller utomlands.
  • Meddelanden eller kontouppgifter förmedlas till betalningsmottagaren.
  • Betalaren får vid behov respons på fakturorna.

När kan betalningar sändas?

Material kan sändas dygnet runt varje dag. Betalningsdag kan anges rentav 120 bankdagar före förfallodagen men senast på den. Betalningar som skickats på förfallodagen ska skickas senast kl. 17.30. Om det finns utlandsbetalningar i materialet, ska de skickas senast kl. 15.

Se till att det finns täckning på debiteringskontot på betalningsdagen. Annars förkastas betalningen. Betalaren får en lista över förkastade betalningar antingen digitalt eller på papper – enligt ditt val.

Återkommande betalningar ingår i tjänsten för utgående betalningar

Exempel på återkommande betalningar är löner, pensioner, regelbundna produktredovisningar och andra motsvarande betalningar från en avsändare till flera mottagare.

I avtalet fastställs kundens servicekod, konton och eventuell materialförmedlare, till exempel ett serviceföretag, om kundens betalningsmaterial förmedlas av någon annan. Betalningsförmedlingen baserar sig på betalningsmottagarens fullständiga kontonummer, som säkerställer att betalningen betalas på rätt konto.

Vad ska beaktas i betalningsmaterialet? 

  • Om löneutbetalningsdagen infaller på en lördag eller söndag, betalas lönen på fredag. Förfallodagen är då torsdag, och då ska kontot ha täckning.
  • Om löneutbetalningsdagen infaller på en måndag, är förfallodagen fredag, och då ska kontot ha täckning.
  • kontot ha täckning.

Vad möjliggör tjänsten for återkommande betalningar? 

  • Förmedling av betalningar från betalarens konto till mottagarens konto hos finansinstitut i SEPA-området.
  • Betalningarna är tillgängliga för mottagarna på morgonen på betalningsdagen.
  • Betalarens namn anges på mottagarens kontoutdrag.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt