Hoppa till innehåll

Ofta ställda frågor - Nättjänster

Ofta ställda frågor om nättjänster.

Temat

Efter din underskrift finns dokumenten i Färdiga dokument på förstasidan, om alla parter har undertecknat dem. Om underskrifter saknas finns dokumenten i Väntande dokument på förstasidan. När alla parter undertecknat dokumenten får du dessutom ett sms om det.

Du loggar in i tjänsten med en finländsk banks nätbankskoder. På förstasidan i tjänsten kan du öppna underskriftsbegäran och omsorgsfullt gå igenom dokumenten i den. Därefter klickar du på Underteckna dokumenten. Du kan ladda ner de undertecknade dokumenten via tjänsten i 30 dagar.

Du hittar dem på förstasidan i underskrift tjänsten. Undertecknade dokument finns i Färdiga dokument eller Väntande dokument, om dokumenten ska undertecknas av flera parter och alla ännu inte gjort det. Färdiga dokument kan laddas ner och läsas i tjänsten i 30 dagar efter undertecknandet.

Du kommer till underskrifttjänsten på adressen allekirjoitus.poppankki.fi. På förstasidan i tjänsten ser du de dokument som väntar på din underskrift. Tills vidare tjänsten är endast på finska.