Hoppa till innehåll

POP Bankgruppen

Vi är en stark och modig bankgrupp. Vi har långa, mer än 100-åriga rötter i den finländska bankhistorien. POP Bankens berättelse är kundernas berättelse. Utan våra kunder finns vi inte. Vi vill vara en bank som är värd ditt förtroende.

Vi tror på ett lokalt nät som täcker hela Finland. Vi slår vakt om tillförlitlighet, klarhet och trygghet i de dagliga ärendena. Vi är experter och rådgivare inför stora frågetecken i vardagen. Vi finns med i glädje och sorg, ibland rent av i flera generationer. Därför är idén om att vara bank för oss att vara en medmänniska.

Alla har rätt till god bankservice

Är du trött på att kontakta banken och efter en lång monolog inse att du kommunicerat med en robot? Boka tid för POP Webbmöte med en livslevande bankrådgivare oberoende av ditt bankärende. Du kan också boka tid för webbmöte fast du ännu inte är kund hos POP Banken! 

Lokal service i hela landet

POP Bankgruppen bildas av POP Bankerna och andelslaget POP Bankcentralen samt samfund i vilka de utövar bestämmande inflytande. POP Bankgruppens viktigaste bolag med kundverksamhet: 

POP Bankens historia i korthet 

POP Banken har en kort eller lång historia beroende på perspektivet. Till exempel POP Pankki Lieto grundades 1902 och POP Pankki Konnevesi 1908.  

Paikallisosuuspankkiyhdistys ry grundades 1996 av banker med fokus på lokal service. Paikallisosuuspankkiliitto ändrades till andelslag 2009, och namnet POP Banken lanserades ett år senare. Finansinspektionen beviljade 14.12.2015 POP Bankcentralen (f.d. POP Pankkiliitto osk) koncession att verka som inlåningsbankernas centralinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. POP Bankernas sammanslutning startade verksamheten 31.12.2015. 

Suomen Vahinkovakuutus dvs.  POP Försäkring, som hör till POP Bankgruppen, grundades 2012. Bonum Bank startade bankverksamheten 2014, och den tog över verksamheten som POP Bankernas centralkreditinstitut i början av 2015.  

Namnet POP Pankkiliitto osk ändrades i april 2020 till POP Bankcentralen andelslag.  

POP_Paras_pankki_EPSI21_logo_SE

Enligt undersökningar den bästa banken

Enligt EPSI Rating som undersökt nordiska banker redan i 10 år har vi bankbranschens nöjdaste kunder. Vi har redan tio gånger valts till den bästa banken för privatkunder. Inget annat företag inom bank- eller finansbranschen har uppnått den prestationen.

Kundservice är vår passion – vi vill växa med människor. Vi vill lyssna innan vi öppnar munnen, föra dialog innan vi ger råd och viktigast av allt: vi förtjänar förtroendet endast genom gärningar.

POP Banken

POP Bankerna är självständiga regionala andelsbanker som ägs av sina medlemmar. Andelslaget POP Bankcentralen är POP Bankgruppens centralinstitut. POP Bankcentralen och dess medlemsandelsbanker har inte bestämmande inflytande över varandra. 

POP Bankernas sammanslutning är en juridisk helhet enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, där medlemskreditinstituten och centralinstitutet ansvarar för varandras skulder och åtaganden.  POP Bankernas sammanslutning bildas av centralinstitutet, dess medlemskreditinstitut, finansinstitut och serviceföretag, och de samfund som hör till sammanslutningen innehar över hälften av röstetalet.  

Till POP Bankgruppen hör förutom samfunden i POP Bankernas sammanslutning dessutom POP Holding Oy och dess helägda Suomen Vahinkovakuutus Oy. Dessa omfattas inte av det ömsesidiga ansvaret. 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt