Hoppa till innehåll
Eventuella serviceavbrott kan förekomma och IE-webbläsarstödet upphör 11.5

POP Bankgruppen

Paikallista palvelua valtakunnallisesti

POP Pankki -ryhmän muodostavat POP Pankit ja POP Pankkikeskus osk sekä näiden määräysvallassa olevat yhteisöt. POP Pankki -ryhmän merkittävimmät asiakasliiketoimintaa harjoittavat yhtiöt ovat:

  • 21 POP Pankkikeskus osk:n jäsenosuuspankkia, jotka käyttävät markkinointinimeä POP Pankki
  • Bonum Pankki Oyj, joka on POP Pankkien keskusluottolaitos ja POP Pankkikeskus osk:n tytäryhtiö
  • Suomen Vahinkovakuutus Oy, joka käyttää aputoiminimeä POP Vakuutus.

POP Pankit ovat itsenäisiä, alueellisesti toimivia, jäsentensä omistamia osuuspankkeja. POP Pankkikeskus osk toimii POP Pankki -ryhmän keskusyhteisönä. POP Pankkikeskus osk:lla ja sen jäsenosuuspankeilla ei ole toisiinsa nähden määräysvaltaa.

POP Pankkien yhteenliittymä on Yhteenliittymälaissa määritelty juridinen kokonaisuus, jossa jäsenluottolaitoksilla ja keskusyhteisöllä on vastuu toistensa veloista ja sitoumuksista.  POP Pankkien yhteenliittymän muodostavat keskusyhteisö, sen jäsenluottolaitokset, rahoituslaitokset ja palveluyritykset, joiden äänivallasta yhteenliittymään kuuluvat yhteisöt omistavat yli puolet. 

POP Pankki -ryhmään kuuluu POP Pankkien yhteenliittymäyhteisöjen lisäksi myös POP Holding Oy ja sen kokonaan omistama Suomen Vahinkovakuutus Oy. Nämä eivät ole keskinäisen vastuun piirissä.

Alla olevassa infograafissa on vielä kuvattu ryhmään liittyvien organisaatioiden keskinäistä suhdetta.

POP Pankki -ryhmä esiteltynä kaaviokuvana

POP Pankin historia tiivistetysti

POP Pankilla on nuori tai vanha syntyhistoria riippuen siitä, miten asiaa tarkastelee. Esimerkiksi POP Pankki Lieto on perustettu vuonna 1902 ja POP Pankki Konnevesi vuonna 1908. 

Paikallisosuuspankkiyhdistys ry perustettiin vuonna 1996 paikalliseen palveluun uskovien pankkien toimesta. Paikallisosuuspankkiliitto muutettiin osuuskunnaksi vuonna 2009 ja POP Pankki -nimi lanseerattiin vuotta myöhemmin. POP Pankkikeskus osk (aiemmin POP Pankkiliitto osk) sai 14.12.2015 Finanssivalvonnalta luvan toimia talletuspankkien yhteenliittymälain mukaisena keskusyhteisönä. POP Pankkien yhteenliittymä aloitti toimintansa 31.12.2015.

POP Pankki -ryhmään kuuluva Suomen Vahinkovakuutus eli  POP Vakuutus perustettiin vuonna 2012. Bonum Pankki aloitti pankkitoimintansa vuonna 2014 ja POP Pankkien keskusluottolaitostoiminnot siirtyivät Bonum Pankin hoidettaviksi alkuvuodesta 2015. 

POP Pankkiliitto osk:n nimi muutettiin huhtikuussa 2020 POP Pankkikeskus osk:ksi. 

Lisätietoja POP Pankki -ryhmän toiminnasta

Tutustu POP Pankkikeskuksen ja Bonum Pankki Oyj:n yhteisösääntöihin.

POP Pankki -ryhmä julkaisee vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä puolivuosikatsauksen.

Tutustu materiaaleihin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt