Hoppa till innehåll

POP Bankgruppen

Lokal service i hela landet

POP Bankgruppen bildas av POP Bankerna och andelslaget POP Bankcentralen samt samfund i vilka de utövar bestämmande inflytande. POP Bankgruppens viktigaste bolag med kundverksamhet: 

  • POP Bankcentralens 21 medlemsandelsbanker, som använder marknadsföringsnamnet POP Banken 
  • Bonum Bank Abp, som är POP Bankernas centralkreditinstitut och POP Bankcentralens dotterbolag 

med parallellfirma POP Försäkring. 

POP Bankerna är självständiga regionala andelsbanker som ägs av sina medlemmar. Andelslaget POP Bankcentralen är POP Bankgruppens centralinstitut. POP Bankcentralen och dess medlemsandelsbanker har inte bestämmande inflytande över varandra. 

POP Bankernas sammanslutning är en juridisk helhet enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker, där medlemskreditinstituten och centralinstitutet ansvarar för varandras skulder och åtaganden.  POP Bankernas sammanslutning bildas av centralinstitutet, dess medlemskreditinstitut, finansinstitut och serviceföretag, och de samfund som hör till sammanslutningen innehar över hälften av röstetalet.  

Till POP Bankgruppen hör förutom samfunden i POP Bankernas sammanslutning dessutom POP Holding Oy och dess helägda Suomen Vahinkovakuutus Oy. Dessa omfattas inte av det ömsesidiga ansvaret. 

Organisationernas ömsesidiga relationer beskrivs i grafen nedan. 

POP Pankki -ryhmä esiteltynä kaaviokuvana

POP Bankens historia i korthet 

POP Banken har en kort eller lång historia beroende på perspektivet. Till exempel POP Pankki Lieto grundades 1902 och POP Pankki Konnevesi 1908.  

Paikallisosuuspankkiyhdistys ry grundades 1996 av banker med fokus på lokal service. Paikallisosuuspankkiliitto ändrades till andelslag 2009, och namnet POP Banken lanserades ett år senare. Finansinspektionen beviljade 14.12.2015 POP Bankcentralen (f.d. POP Pankkiliitto osk) koncession att verka som inlåningsbankernas centralinstitut enligt lagen om en sammanslutning av inlåningsbanker. POP Bankernas sammanslutning startade verksamheten 31.12.2015. 

Suomen Vahinkovakuutus dvs.  POP Försäkring, som hör till POP Bankgruppen, grundades 2012. Bonum Bank startade bankverksamheten 2014, och den tog över verksamheten som POP Bankernas centralkreditinstitut i början av 2015.  

Namnet POP Pankkiliitto osk ändrades i april 2020 till POP Bankcentralen andelslag.  

Ytterligare information om POP Bankgruppen

Tutustu POP Pankkikeskuksen ja Bonum Pankki Oyj:n yhteisösääntöihin.

POP Pankki -ryhmä julkaisee vuosittain tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä puolivuosikatsauksen.

Tutustu materiaaleihin.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt