Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: tjänsten Bli kund

POP Banken iakttar EU:s tillgänglighetsdirektiv och den relaterade lagen (306/2019) om tillhandahållande av digitala tjänster. På vår webbplats samt i våra digitala tjänster och mobilappar strävar vi efter att iaktta kriterierna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller POP Bankens tjänst Bli kund.

Detta tillgänglighetsutlåtande har publicerats 1.12.2022.

Tillgänglighetsutlåtandet har upprättats av: POP Bankcentralen anl

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan sköta ett ärende i nätbanken, kan du ringa POP Banken eller besöka vårt bankkontor. Aktuell information om kontor med service och deras öppettider finns på vår webbplats https://www.poppankki.fi/sv/kontorssokning.

Detaljerad information om teknisk tillgänglighet

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet: Tjänsten Bli kund uppfyller inte alla krav enligt tillgänglighetsanvisningarna för webbinnehåll (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Tillgänglighetsbrister har upptäckts i följande funktioner:

  • Tjänsten Signicat för undertecknande av avtal kan inte användas smidigt med skärmläsare eller tangentbord. (WCAG 4.1 och 2.1.1)
  • Fokusordningen i tjänsten Signicat för undertecknande av avtal är inte alltid logisk, och fokus syns inte alltid (2.4.3 och 2.4.7)
  • Avtal i PDF-format är inte tillgängliga i sin helhet. 

Ge respons på tillgängligheten

Har du märkt brister på tillgänglighet i vår tjänst? Meddela oss så att vi kan göra vårt bästa för att rätta till bristerna.

Skicka tillgänglighetsrespons till saavutettavuus(at)poppankki.fi.

Tillgänglighetsrespons tas emot och behandlas av andelslaget POP Bankcentralen.

Tillgänglighetstillsyn

Om du märker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, vänligen ge oss respons först. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får svar inom 2 veckor kan du rapportera det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras webbplats finns detaljerad information om hur du gör anmälan och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland

Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer växel 0295 016 000

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt