Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: POP Webbmöte

POP Banken följer EU:s tillgänglighetsdirektiv och genomförandelagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019). Vi strävar efter att uppfylla kraven enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA på våra webbplatser samt i digitala tjänster och mobilappar.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten POP Webbmöte på https://verkkohetki.poppankki.fi/tapaaminen/

Detta tillgänglighetsutlåtande har publicerats xx.xx.2020.

Tillgänglighetsutlåtandet har upprättats av andelslaget POP Bankcentralen

Om ett ärende inte kan skötas på webben, kan du ringa POP Banken eller besöka ett kontor. Aktuell information om kontoren och öppettiderna finns på våra webbsidor på https://www.poppankki.fi/sv/kontorssokning.

Detaljerad information om teknisk tillgänglighet

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten: POP Webbmöte är inte helt tillgänglig men uppfyller kraven på det stora hela

Nedan finns en lista över problem som vi känner till. Om du upptäcker problem på webbplatsen som inte finns på listan, vänligen meddela oss.

Tillgänglighetsbrister har upptäckts i följande funktioner:

WCAG 1.1.1 (uppfattbarhet)

 • Språkvalen i rullgardinsmenyn motsvarar inte det språk som skärmläsare väljer. Beskrivningen av rullgardinsmenyn är bristfällig och påverkar inte skärmläsarens inställningar.

WCAG 1.3.1 (uppfattbarhet)

 • När skärmläsare används är det inte möjligt att bläddra i innehållet enligt rubrik, eftersom rubrikerna inte motsvarar innehållet.
 • För användare av skärmläsare anges samma rubrik för varje sida.
 • Funktionens status i "Aktivera eller inaktivera kamera" framgår inte. För användare förblir det oklart om kameran är aktiverad eller inte.
 • Vissa element i tjänsten är inte kopplade till beskrivningen av dem eller också saknas beskrivning helt. Funktionerna saknar beskrivande rubriker, vilket förhindrar navigation med skärmläsare.
 • Klockslag i tidsbokningen saknar beskrivning. Rubrikerna är bristfälliga.
 • I avsnittet Meddelanden kan skärmläsare inte läsa fältet Sänd, vilket innebär att meddelanden inte kan skickas med skärmläsare.

WCAG 1.3.2 (uppfattbarhet)

 • Skärmläsare identifierar inte en ny sida eller nytt innehåll som öppnas, utan stannar vid knappen eller länken.
 • Skärmläsare läser inte knapparna Kamera och Mikrofon korrekt.
 • Anvisningen "Så här startar du POP Webbmöte" ligger efter startknappen, varvid skärmläsare kan missa innehållet.
 • Avtalsvillkoren för tjänsten ligger efter startknappen, varvid skärmläsare kan missa innehållet.

WCAG 1.4.1 (uppfattbarhet)

 • För användare beskrivs stegen i tjänsten endast med färger, vilket skärmläsare inte kan tyda.

WCAG 1.4.10 (uppfattbarhet)

 • Knapparna Inställningar, Mikrofon och Kamera saknar beskrivning i mobilvyn.

WCAG 1.4.11 (uppfattbarhet)

 • Aktiverade element har svag kontrast i hela tjänsten.

WCAG 2.1.1 (genomförbarhet)

 • I avsnittet Meddelanden kan skärmläsare inte läsa fältet Sänd, vilket innebär att meddelanden inte kan skickas med skärmläsare.

WCAG 2.2.2 (genomförbarhet)

 • Laddningsanimationerna kan vara för långa.

WCAG 2.4.1 (genomförbarhet)

 • När skärmläsarens fokus flyttas till menyn i nedre kanten, borde användaren uttryckligen informeras om att det är en meny.

WCAG 2.4.3 (genomförbarhet)

 • När skärmläsare används läses text ibland som flera meningar även om det bara är en mening.

WCAG 2.4.6 (genomförbarhet)

 • Med skärmläsare är det inte möjligt att bläddra i innehållet enligt rubrik, eftersom rubrikerna inte motsvarar innehållet.
 • För användare av skärmläsare anges samma rubrik för varje sida.
 • Det framgår inte av knapparna vilka funktioner de innehåller.

WCAG 2.4.7 (genomförbarhet)

 • Aktiverade element har svag kontrast i hela tjänsten.

WCAG 2.5.3 (genomförbarhet)

 • Språkvalen i rullgardinsmenyn motsvarar inte det språk som skärmläsare väljer. Beskrivningen av rullgardinsmenyn är bristfällig och påverkar inte skärmläsarens inställningar.

WCAG 3.1.1 (förståelighet)

 • Språkvalen i rullgardinsmenyn motsvarar inte det språk som skärmläsare väljer. Beskrivningen av rullgardinsmenyn är bristfällig och påverkar inte skärmläsarens inställningar.

WCAG 3.2.4 (förståelighet)

 • Knapparnas färg och form borde vara mer logiska.

WCAG 3.3.1 (förståelighet)

 • Anvisningstexterna vid fel är bristfälliga.

WCAG 3.3.2 (förståelighet)

 • Det framgår inte av knapparna vilka funktioner de innehåller.

WCAG 4.1.1 (hållbarhet)

 • HTML-koden uppfyller inte standarderna.

WCAG 4.1.2 (hållbarhet)

 • När skärmläsare används förmedlas knappars funktioner inte korrekt. Till exempel möjligheten att gå till en ny sida anges inte tydligt.

WCAG 4.1.3 (hållbarhet)

 • När skärmläsare används förmedlas endast det senaste meddelandet. Meddelanden kan felaktigt tolkas som störningar.

Ge respons på tillgänglighet

Har du hittat en brist på tillgänglighet i vår tjänst? Rapportera detta till oss så att vi kan försöka avhjälpa bristen.

Skicka tillgänglighetsrespons till saavutettavuus@poppankki.fi.

Tillgänglighetsrespons tas emot och behandlas av andelslaget POP Bankcentralen.

Bristerna åtgärdas så fort som möjligt.

Övervakning av tillgänglighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först respons till oss. Vi svarar inom två veckor.

Om du inte är nöjd med det svar du fått, eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du anmäla saken till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för

Regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs hur du gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
telefon växel 0295 016 000

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt