Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: POP Nyckel

POP Banken iakttar EU:s tillgänglighetsdirektiv och den relaterade lagen (306/2019) om tillhandahållande av digitala tjänster. På vår webbplats samt i våra digitala tjänster och mobilappar strävar vi efter att iaktta kriterierna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller appen POP Nyckel.

Detta tillgänglighetsutlåtande har publicerats 23.06.2021.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation.

Alternativa sätt att skötä ärenden

Om ett ärende inte kan skötas med POP Nyckel, kan du använda kodkortet eller sköta ärendet på POP Bankens kontor. Aktuell information om kontor med service och deras öppettider finns på vår webbplats https://www.poppankki.fi/konttorit.

Detaljerad information om teknisk tillgänglighet 

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet: Appen POP Nyckel motsvarar kraven på det stora hela.

Nedan finns en lista över problem som vi är medvetna om. Informera oss om du lägger märke till problem i appen som inte finns på listan.

Tillgänglighetsbrister har upptäckts i följande funktioner:

WCAG 1.1.1 (Urskiljbar)

  • Alla element är inte tillgängliga med skärmläsare
  • Det finns brister i de visuella elementens textmotsvarigheter, vilket innebär att de som använder skärmläsare inte får tillräckligt med information om dem, t.ex. knappen Avbryt registrering och fältet Säkerhetstal (läses som generiskt lösenordsfält)

WCAG 1.3.1 (urskiljbar)

  • Alla element är inte tillgängliga med skärmläsare
  • Det finns brister i de visuella elementens textmotsvarigheter, vilket innebär att de som använder skärmläsare inte får tillräckligt med information om dem, t.ex. knappen Avbryt registrering och fältet Säkerhetstal (läses som generiskt lösenordsfält)

WCAG 1.3.4 (urskiljbar)

  • Appen fungerar endast på lodrätt skärm.

WCAG 1.4.3 (urskiljbar)

  • De grå texterna på vit botten i menyn för inställningar uppfyller inte kontrastkraven

WCAG 3.3.1 (möjlig att uppfatta)

  • När nytt användarkonto läggs till läser skärmläsaren inte felmeddelandet ”Fel användarnamn eller lösenord”

WCAG 4.1.2 (funktionssäker)

  • Alla element är inte tillgängliga med skärmläsare
  • Det finns brister i de visuella elementens textmotsvarigheter, vilket innebär att de som använder skärmläsare inte får tillräckligt med information om dem, t.ex. knappen Avbryt registrering och fältet Säkerhetstal (läses som generiskt lösenordsfält)

WCAG 4.1.3 (funktionssäker)

  • Skärmläsaranvändare underrättas inte om byte av användarprofil (när profilen byts) och inte om att appen går till bekräftelsevyn

Ge respons på tillgängligheten 

Har du märkt brister på tillgänglighet i vår tjänst? Meddela oss så att vi kan göra vårt bästa för att rätta till bristerna.

Skicka tillgänglighetsrespons till saavutettavuus(at)poppankki.fi.

Tillgänglighetsrespons tas emot och behandlas av andelslaget POP Bankcentralen.

Tillgänglighetstillsyn 

Om du märker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, vänligen ge oss respons först. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får svar inom 2 veckor kan du rapportera det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras webbplats finns detaljerad information om hur du gör anmälan och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi 
saavutettavuus(at)avi.fi
tfn växel 0295 016 000


Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt