Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Identifieringtjänst

POP Banken strävar efter att garantera tillgänglighet på webbplatser och mobilapplikationer i enlighet med lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019).

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller POP Bankens identifieringtjänst.

POP Bankens identifieringstjänst publicerades i maj 2019.  I identifieringstjänsten används stark autentisering enligt lagen.

Tjänstens tillgänglighet har under sommaren 2019 granskats mot standarden 2019 WCAG 2.1 AA av tillgänglighetsexperter från tredje part. Tjänstens tillgänglighet har utvärderats sommaren 2019. Enligt utvärderingen uppfylls lagens krav delvis. Brister har upptäckts i följande funktioner:

  • svag färgkontrast, bl.a. sidfot och knappar
  • svagt fokus på knapparna för inloggning och i textfält

De upptäcka bristerna korrigeras så snart som möjligt.

Detta utlåtande har utarbetats 23.9.2019
Utlåtandet har senast granskats 15.10.2019

Respons och kontaktuppgifter

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss som upprätthåller platsen. Svaren kan dröja 14 dagar.

Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte alls får svar inom två veckor kan du anmäla detta till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats förklaras ingående hur man kan anmäla och hur saken behandlas.

Tillgänglighetsrespons behandlas av

POP Bankcentralen anl
saavutettavuus(at)poppankki.fi

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi
webbtillganglighet(a)rfv.fi

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt