Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Nätbetalningar

POP Banken följer EU:s tillgänglighetsdirektiv och genomförandelagen (306/2019) om tillhandahållande av digitala tjänster. Vi strävar efter att uppfylla kraven enligt Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå AA i våra webbplatser, digitala tjänster och mobilappar.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller för nätbetaltjänsten på adressen https://verkkomaksu.poppankki.fi/VerkkoMaksuWeb/Jsp/verkkomaksu.

Detta tillgänglighetsutlåtande publicerades 22.12.2020.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en extern expertorganisation.

Alternativa ärendevägar

Om ärendet inte kan hanteras genom nätbanken, ring POP Bank eller besök vårt kontor. Aktuell information om kontoren och öppettiderna finns på våra webbsidor https://www.poppankki.fi/sv/kontor.

Uppgifter om teknisk tillgänglighet

Tillgänglighetsstatus för digitala tjänster: Tjänsten uppfyller alla tillgänglighetskrav enligt WCAG 2.1, nivå A och AA.

Ge feedback om tillgänglighet 

Har du hittat en brist på tillgänglighet i vår tjänst? Rapportera detta till oss så att vi kan försöka avhjälpa bristen.

Feedback om tillgänglighet kan mejlas till saavutettavuus(at)poppankki.fi.

Feedback om tillgänglighet tas emot och behandlas av POP Pankkikeskus osk.

Övervakning av tillgänglighet

Om du upptäcker tillgänglighetsproblem på webbplatsen, ge först feedback till oss. Vi svarar inom två veckor.

Om du inte är nöjd med det svar du fått, eller om du inte får något svar inom två veckor, kan du anmäla saken till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland beskrivs hur du gör en anmälan och hur ärendet hanteras.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi 
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefon växel 0295 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt