Hoppa till innehåll
Eventuella serviceavbrott kan förekomma och IE-webbläsarstödet upphör 11.5
Konto för hyresgaranti

Konto för hyresgaranti

Kontot för hyresgaranti är avsett för insättning av hyresgarantier. Det är bra att öppna ett konto för hyresgaranti när du hyr en bostad. Hyresgarantin baserar sig på ett pantsättningsavtal mellan hyresgästen, hyresvärden och POP Banken.

Spara hyresgarantin vettigt

Spara hyresgarantin vettigt

Kontot för hyresgaranti är en säker insättning – för både hyresgästen och hyresvärden.

  • Hyresgästen sätter in ett avtalat belopp som motsvarar högst tre månaders hyra på ett dagligkonto och pantsätter kontot.

  • På grund av pantsättningen kan hyresgästen inte ta ut kontomedlen under hyresförhållandet.

  • Pengarna kan tas ut när hyresförhållandet upphör och hyresvärden friger panten med sin underskrift.

  • Om hyresgästen försummar sina skyldigheter enligt hyresavtalet har hyresvärden rätt att ta ut de pantsatta medlen från kontot.

  • Pantsättningsblanketten för kontot för hyresgaranti fylls i på banken.

  • För bankens del innehåller pantsättningsblanketten en förbindelse enligt vilken banken förbinder sig att inte kvitta sina eventuella fordringar med medel på kontot.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt