<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll
Sidan börjar med ett illustration.

Betalkonto med grundläggande funktioner för privatkunder

Bankerna är skyldiga att tillhandahålla ett betalkonto med grundläggande funktioner i euro, tillhörande betaltjänster och elektroniska identifieringstjänster för fysiska personer som är lagligen bosatta i en EES-stat. När banken tillhandahåller ett betalkonto med grundläggande funktioner, tillhörande betaltjänster och elektroniska identifieringstjänster, inbegripet tjänster för stark autentisering, ska den bemöta alla kunder på ett jämlikt och icke-diskriminerande sätt.

Ett betalkonto med grundläggande funktioner hör till grundläggande bankservice, och därför kan ett konto öppnas också för till exempel en person som har en anteckning om betalningsstörningar.

Att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner och använda tjänsterna som hör till det kräver inget köp av övriga banktjänster.

Nedan ges närmare information om betalkonton med grundläggande funktioner, om egenskaperna hos och villkoren för betalkonton med tillhörande betaltjänster, om elektroniska identifieringstjänster samt om de förfaranden som möjliggör anlitande av alternativa tvistlösningsförfaranden.

Ett betalkonto med grundläggande funktioner innehåller följande tjänster:

Tjänster för öppnande, användande och avslutande av betalkonton med grundläggande funktioner, insättning av medel, uttag av kontanter samt utförande av betalningstransaktioner som direktdebitering, med debetkort, genom överföringar, vid terminaler, på bankens kontor och via bankens onlinetjänster.

  • Uttag av medel antingen på kontor eller i automater.
  • Elektronisk identifieringstjänst som kunden kan anlita i nätbanken samt för att uträtta ärenden och identifiera sig i webbtjänster.
  • Betalkortet Visa Electron kan användas att betala med även på nätet.
  • Kontoöverföringar kan skötas som permanenta uppdrag, e-fakturor och direktbetalning. Bekanta dig mer ingående här.
  • Avgifter som debiteras kunden för betalkontot och användningen av de huvudsakliga tjänsterna knuta till kontot: Banken servicetariff

Villkoren för ett betalkonto med grundläggande funktioner får du av POP Banken.

Alternativt tvistlösningsförfarande

Kunden kan föra enskilda meningsskiljaktigheter mellan kunden och banken om konton med grundläggande funktioner till ett oavhängigt organ som ger rekommendationer till avgöranden. Om kunden är missnöjd med ett beslut av banken och om meningsskiljaktigheten inte kan lösas genom samråd mellan parterna kan kunden kontakta följande:

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer i ärenden som gäller avtal mellan näringsidkare och konsumenter om konsumtionsnyttigheter eller i andra ärenden med anknytning till anskaffning av konsumtionsnyttigheter. Den behandlar dock inte ärenden som gäller värdepapper. Konsumenttvistenämnden har ingen allmän rådgivningsservice.

Innan klagomål lämnas till konsumenttvistenämnden rekommenderas kunden att kontakta magistraternas konsumentrådgivning (www.konsumentradgivning.fi

Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter: Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, telefon 029 566 5200. Mer information på adressen: www.kuluttajariita.fi/sv

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE) ger konsumenter, småföretagare och med dem jämförbara kunder råd i problem som rör försäkrings-, bank- och värdepappersverksamhet samt avgör klagomål som gäller dessa verksamheter. Försäkringsnämnden, Banknämnden och Värdepappersnämnden som ger rekommendationer till lösningar verkar i anslutning till FINE:s rådgivning.

FINE:s kontaktuppgifter: Porkalagatan 1, 00180 Helsingfors, tfn 09 6850 120.

Mer information på adressen: www.fine.fi/sv

På kundens begäran ger banken noggrannare råd om hur man ska förfara när man vill föra ett beslut av banken att behandlas av de ovan nämnda myndigheterna.