<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll

POP Fonder gör det lätt att spara

Bekanta dig med fondräknare

POP Banken Andelsbanken Finland

Andelsbanken Finland är POP Bank -gruppens största bank.

Andelsbanken Finland är finländsk, självständig och solid POP Bank, som är ägd av sina kunder. Bankens huvudkontor ligger i Kauhajoki i Österbotten, dessutom har banken kontor i Teuva, Jurva, Kristinestad, Helsingfors, Uleåborgstrakten, Torneå, Rovaniemi och Pori. Vårt digikontor POP Easy, som koncentreras på digital kundservice, betjänar kunder på nätet eller per telefon runt om i landet.

1.6.2022 vändes ett blad i vår banks historia när fusionen mellan Sydbottens Andelsbank samt Liedon och Piikkiön Osuuspankki förverkligades. Samtidigt bytte banken namn till Andelsbanken Finland.

Välkommen till vårt kontor Välkommen till vårt kontor

FO-nummer: 0886725-8 Suomen Osuuspankki, Andelsbanken Finland