<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll
Illustration sjö och träd

Andelsbanken Finlands nyckeltal, vision och värderingar

Nyckeltal 31.12.2021:

Kunder 46 100
Personal 111
Medelanskaffning 799,8 M€
Kreditgivning 858,9 M€
Balans 1 040,1 M €
Soliditet 23,06 %

Resultatinformation

Resultatöversikt 6_2021

Resultatöversikt 6_2020


Vision

Som POP Bank är vi en framåtsträvande och uppskattad samarbetspartner i Finland och vi ökar med våra tjänster medlemmars och kunders ekonomiska välbefinnande.


Verksamhetsidé och värderingar

Vi möjliggör en omfattande förvaltning av ekonomin och förverkligande av egna drömmar för privatpersoner, småföretag samt jord- och skogsbruksföretag.

Värderingar:

  • Du är viktigast
  • Vi gör det tillsammans
  • Vår verksamhet är ansvarsfull
  • Vi utvecklar en gemensam framtid

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt