<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll
ett illustration med mynt

Sponsorerings- och understödsverksamhet

Andelsbanken Finland understöder föreningar och samfund inom sin verksamhetsområde med en betydlig insats.


Stödet riktar vi huvudsakligen till ungdoms- och juniorverksamhet av lokala idrotts-, kultur- eller andra allmännyttiga föreningar.

Andelsbanken Finland sponsorerar inte enskilda personer eller politisk, religös eller oetisk versamhet.

Stopptider för ansökningar är 31.3. och 30.9. Behandlingen sker inom därpåföljande månad.

Hur kan man lämna sponsoreringsansökan?

Vi önskar få information speciellt om:
 • Sökande och kontaktperson
 • Kontaktpersonens telefonnummer och e-postadress
 • Berätta kort om er verksamhet. 
  • syfte om målgrupp av er verksamhet
  • antalet aktiva inom er förening/samfund
  • upskattad publikantal som er verksamhet når
  • viktigaste händelserna under stödperioden
  • eventuell tävlingsframgång 
  • storleken av er budjet och de viktigaste sätten att finansiera erksamheten
 • Sponsorsumman som ni söker
 • Hur / till vilket ändamål ska summan användas?
 • Vad erhåller Sydbottens Andelsbank som sponsor?
 • Från vilka andra företag har ni sökt / erhållit sponsormedel?
 • Är Sydbottens Andelsbank er huvudsakliga bank?

Om sponsorering söks för ett enskilt evenemang önskar vi speciellt få kännedom av dess målgrupp och förväntad antal deltagare och/eller publik.

Ni kan sända sponsoreringsansökan per e-mail till adressen markkinointi@suupohjanosuuspankki.fi.