<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll
Störning i POP Nyckel-kodappen
Ett illustration gröna buskar.

Juridiska tjänster

Goda råd är inte dyra

Till ekonomisk trygghet hör även att vara förberedd för olika ändringar av livssituationer.

Andelsbanken Finlands juridiska experter står till din tjänst när det gäller t.ex:

ett illustration

Tjänster i samband med fastighetsköp och med köp av lösöre

 • uppgörande och fastställande av köpebrev, uppgörande av gåvobrev
 • bostads- och fastighetsförsäljning som notariatuppdraggenerationsväxlingar
 • lagfarter, inteckningar
ett illustration med en familj

Familje- och arvsrättsliga tjänster

 • äktenskapsförord
 • testamenten
 • avvittringar
 • bouppteckningar
 • arvsskiften
ett illustration

Övriga juridiska tjänsten

 • skatterådgivning i samband med köp, gåvor och avtal
 • förmyndarärenden samt tillstånd i samband med intressebevakning, b.la. intressebevakningsfullmakter
 • övriga juridiska frågor

Sakkännare i våra kontor: Sakkännare i våra kontor:

Merja Kuntola
tel. 020 166 6406
Mervi Luoma
tel. 020 166 6238
Marjo Vartiamäki
tel. 020 166 6251
Merja Kuntola
tel. 020 166 6406
Mervi Luoma
tel. 020 166 6238
Marjo Vartiamäki
tel. 020 166 6251
Merja Kuntola
tel. 020 166 6406
Mervi Luoma
tel. 020 166 6238
Marjo Vartiamäki
tel. 020 166 6251
Merja Kuntola (på finska)
tel. 020 166 6406
Taina Vähä
tel. 020 166 6495
Merja Kuntola
tel. 020 166 6406
Mervi Luoma
tel. 020 166 6238
Marjo Vartiamäki
tel. 020 166 6251
Taina Vähä
tel. 020 166 6495

Ta kontakt!

Inledningssamtalet är alltid kostnadsfritt.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt