<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll
Kuvituskuva vihreä taustakuva.

Servicetariff av Andelsbanken Finland

Priserna är i kraft tillsvidare. Den fullständiga servicetariffen finns till påseende i våra kontor. Serviceavgifterna debiteras månatligen den 26:e eller därpåföljande bankdag.

Avgifter som debiteras kunden för betalkontot och användningen av de huvudsakliga tjänsterna knuta till kontot: Dokument med avgiftsinformation
Finansinspektionens förteckning över de mest representativa betalkontotjänsterna. 

Dagligkonto
1 €/mån/konto
Ränta på dagligkonto
0 % / 0,25 % fr.o.m. 1.12.2023
Månadskontoutdrag
avgiftsfritt
Extra kontoutdrag
4,00 €/st.
Förnyat kontoutdrag
10,00 €/st.
Papperskontoutdrag utöver internetkontoutdrag
4,00 €/st.
Avgift för övertrassering av konto vid köpmed bankkort (övertrassering minst 10 €)
10,00 €/gång
POP Visa Debit
5,00 €/mån. För ungdomar avgiftsfritt.
POP Visa Debit Online
5,00 €/mån. För ungdomar avgiftsfritt.
POP Visa Credit/Debit
4,00 €/mån. För medlem 2,80 €/mån. För ungdomar avgiftsfritt.
POP Visa Gold Credit/Debit. Till fotnoten
4,00 € + mervärdetjänster 3,00 €, tillsammans 7,00 €/mån. För medlem 4,90 €/mån. För ungdomar avgiftsfritt.

Användning av kort

Kontantuttag från bankkonto i Euro i automat
1,00 €/st.
Kontantuttag i samband med inköp i butik (Cashback)
avgiftsfritt
Kontantuttag från bankkonto i annan valuta i automat
2,00 € + 2,5 %
Kontantuttag från Visa-konto i Euro i automat (med Visa-fakturan)
2,00 € + 2 %
Kontantuttag från Visa-konto i annan valuta (med Visa-fakturan)
2,50 € + 2,5 %
Valutatillägg (inte-EUR inköp och uttag)
2,95 %
Insättning på eget konto i TalletusOtto och OttoPlus automaten
1,10 € + 1 %
Saldoförfrågan i automat (ingen avgift vid kontantlyft)
1,00 €/st.
Händelseförfrågan i Otto.-automat eller betjäningsautomat (debiteras för varje 10 händelser)
1,00 €/st.
Beställning av ny PIN-kod till kort
10,00 €
Förnyande av kort som förkommit eller skadats, namnändring
10,00 €
Galleribild på kortet
10,00 €/st.
Kort sänt som rekommenderat brev
11,50 €
Kort sänt med kurirpost
60,00 €
Express leverans av kort
20,00 €
Visa-kreditränta (för använt kreditbelopp)
3 kk euribor+9,5 % (10,5 % fr.o.m. 1.2.2023)
Visa-kreditens faktureringsavgift
4,00 €
Ändring av kreditlimit
10,00 €
Tillfällig ändring av kreditlimit
10,00 €
Visa-faktura på papper
2,00 €
Kopia av visafakturan
5,00 €
Eftersändning av faktura (p.g.a. felaktig adress)
5,00 €
Kvittokopia, inhemsk kortbetalning
5,00 €
Kvittokopia, utländsk kortbetalning
10,00 €
Anmärkningsbrev p.g.a. försenad betalning
5,00 €
Anmärkningsbrev (bl.a. överskridning av kreditgränsen)
10,00 €
Kostnader för betalningsavtal
10,00 €
Utredningsavgift
20,00 €
Om en betalning som saknar referens eller vars referens är felaktig hänförs tillkredit-kontot eller återbetalas till betalarens bankkonto
20,00 €
Återbetalning av extra saldo från kortets kreditkonto
5,00 €
Nät- och mobilbanken
4,00 €/mån. För medlem 2,80 €/mån. För ungdomar avgiftsfri.
Betalningar av räkning i nätbanken/mobilbanken
0,15 €/st. För medlem avgiftsfri fr.o.m. 1.6.2023. För ungdomar avgiftsfri.
Gireringar mellan egna konton
avgiftsfri
Mottagning och betalning av E-fakturor
avgiftsfri
Händelseförfrågan
avgiftsfri
Internet-kontoutdrag för pågående och förra året
avgiftsfri
Hämtning av Internet-kontoutdrag som är av äldre datum än fjolåret
10,00 €/st.
Överföring av kontohändelser till csv-fil i Nätbanken
2,00 €/gång
Meddelande om inkommen e-faktura (mobilbanken)
avgiftsfri
Meddelande om e-faktura som inkommit till Nätbanken; SMS eller e-post (ink. moms 24 %)
0,40 €/st.
Girering från Visa-konto till bankkonto
2,00 € + 2 %
Utrikesbetalningar (då betalningen intekan förmedlas som SEPA-betalning)
15,00 €
Utrikesbetalning som ilgiro
30,00 €

- Om betalaren står även förmottagarbankens kostnader; tilläggsavgift 40,00 €

Skilt kvitto postat
5,00 €/st.
Öppnande av låsta Nätbankskoder i kontoret
10,00 €/gång
Förnyande av nyckeltalskort som förkommit
10,00 €/st.
Insättning på eget konto i egen bank
avgiftsfri
Kontantuttag från eget konto i POP Banken
avgiftsfritt
Saldoförfrågan i kontoret
1,00 €/st.
Händelseförfrågan i kontoret
2,00 €/st.
Saldo/ränteintyg
minst 5,00 €
Betalning av räkning som direktbetalning
avgiftsfri
Betalning av räkning som betalningstjänst i kontoret
3,90 €/st.
Skilt kvitto
5,00 €/st.
Betalning av räkning i kontoret som girering inom SEPA-området
6,00 €/st.
Betalning av räkning i kontoret som SEPA ilgiro
6,00 €/st.
Betalning av räkning som ilgiro i kontoret
15,00 €/st.
Utrikesbetalning eller swift-check (då betalningen inte kan förmedlas som SEPA-betalning)
25,00 €/st.
Utrikesbetalning som ilgiro i kontoret
35,00 €/st.

- Om betalaren står även förmottagarbankens kostnader; tilläggsavgift 40,00 €/st.

Ifyllning av giroblankett
2,00 €/st.
Meddelande om betalning som inte genomförts, elektroniskt
5,00 €/st.
Meddelande om betalning som inte genomförts, per post
5,00 €/st.

För bankens medlemmar

Nya medlemskunder får en dagligkonto, Visa Credit/Debit eller Visa Gold -kortet samt nät/mobilbanken utan månadsavgift under 1 års tid. Förutsättningen är en full kundrelation hos Andelsbanken Finland och månadssparande/en försäkringsprodukt.

Ständiga förmåner:

Visa Credit/Debit -kort eller Credit/Debit Gold kort
30 % rabatt
Nätbanktjänst
30 % rabatt
Betalning av räkning i nät/mobilbanken
avgiftsfri
Rabatt på arrangemangsprovision av bostadslån
POP Flex
utan arrangemangsprovision
Studielån
utan arrangemangsprovision
Slagavgiften för värdepapper
50 % rabatt
Arvodet för uppgörandet av juridiska dokument
30 % rabatt

För ungdomar (under 26 år)

Dagligkonto
avgiftsfritt
Nät-/mobilbanken
avgiftsfri
Betalning av räkning i nät/mobilbanken
avgiftsfri
Visa kort
avgiftsfritt

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt