Hoppa till innehåll
POP Banken har fått kännedom om bedrägerisamtal i dess namn
Vihreä taustaväri

Användarvillkor för biometrisk identifiering

Dessa villkor gäller från och med 1.6.2020.

Biometrisk identifiering

Med biometrisk identifiering avses verifiering av identiteten som grundar sig på en individuell fysisk egenskap hos en person såsom fingeravtryck eller ansiktsigenkänning.

Du kan identifiera dig med den biometriska identifieringen som POP Banken tillhandahåller i POP Nyckel i stället för att identifiera dig med pinkoden. Du behöver ändå din pinkod i vissa funktioner, och ibruktagningen av biometrisk identifiering begränsar inte användningen av pinkoden. Den biometriska identifieringen fungerar däremot, när man tar den i bruk, som identifieringsverktyg för stark autentisering som man kan logga in med i externa elektroniska tjänster.

Dina skyldigheter som användare

Som användare är du skyldig att, innan du tar POP Nyckels biometriska identifiering i bruk, kontrollera att endast ditt eget fingeravtryck, din uppgift om ansiktsigenkänning eller dina övriga biometriska uppgifter har sparats på din enhet som utnyttjar biometrisk identifiering. Du måste säkerställa att andra personers biometriska identifieringsuppgifter har avlägsnats från enheten innan du tar funktionen i bruk. Observera även att olika mobila enheter stöder olika biometriska identifieringssätt, och de kan begränsa biometrisk identifiering, till exempel att ta i bruk ansiktsigenkänning.

En enhet som utnyttjar biometrisk identifiering får aldrig överlåtas till en tredje part. Åtgärder som utförts med biometrisk identifiering i POP Bankens tjänster är bindande för kunden. Om en enhet som utnyttjar biometrisk identifiering kommer bort ska POP Banken meddelas om saken utan dröjsmål.

Användningen av den biometriska funktionen kan avslutas genom att radera användningen i POP Nyckels inställningar.

Övriga villkor

I POP Nyckel tillämpas dessutom de allmänna avtalsvillkoren som ska användas när tjänster används med bankkoder och de säkerhetsanvisningar som banken gett gällande säker användning av bankkoder.

Om användarvillkoren för biometrisk identifiering och de allmänna avtalsvillkoren för tjänster som används med bankkoder står i konflikt sinsemellan tillämpas i första hand dessa användarvillkor för
biometrisk identifiering.

POP Banken har när som helst rätt att ändra tjänstens innehåll, dess tillgänglighet och kraven på den utrustning och de applikationer som behövs för att använda dem. POP Banken har även rätt att när som helst ändra användarvillkoren för tjänsten.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt