Hyppää sisältöön
Tausta_vihreä_2000x800

Biometrisen tunnistautumisen käyttöehdot

Nämä ehdot ovat voimassa 1.6.2020 alkaen.

Biometrinen tunnistautuminen

Biometrisellä tunnistautumisella tarkoitetaan henkilöllisyyden todentamista, joka perustuu henkilön yksilölliseen fyysiseen ominaisuuteen, kuten sormenjälkeen tai kasvotunnistukseen.

POP Pankin tarjoamalla biometrisellä tunnistautumisella voit tunnistautua POP Avaimessa PINkoodilla tunnistautumisen sijasta. Tarvitset kuitenkin silti PIN-koodiasi joissakin toiminnoissa eikä biometrisen tunnistautumisen käyttöönotto rajoita PIN-koodin käyttöä. Biometrinen tunniste toimii sen käyttöönoton myötä vahvana sähköisenä tunnistusvälineenä, jolla voi kirjautua ulkoisiin asiointipalveluihin.

Velvollisuutesi käyttäjänä

Käyttäjänä olet velvollinen tarkistamaan ennen POP Avaimen biometrisen tunnistautumisen käyttöönottoa, että biometristä tunnistautumista hyödyntävään laitteeseesi on tallennettu vain omat sormenjälkesi, kasvotunnistustietosi tai muut biometriset tietosi. Sinun on varmistettava, että muiden henkilöiden biometriset tunnistetiedot on poistettu ennen toiminnon käyttöönottoa. Huomioi myös, että eri mobiililaitteet tukevat erilaisia biometrisiä tunnistautumiskeinoja ja ne voivat asettaa rajoitteita biometriselle tunnistautumiselle, esimerkiksi kasvotunnistuksen käyttöönotolle.

Biometristä tunnistamista hyödyntävää laitetta ei saa koskaan luovuttaa kolmannen osapuolen haltuun. Biometrisellä tunnistamisella POP Pankin palveluissa tehdyt toimet ovat asiakasta sitovia. POP Pankin biometrista tunnistautumista hyödyntävän laitteen katoamisesta on ilmoitettava viipymättä pankille.

Biometriikan käyttämisen voi lopettaa poistamalla toiminnon käytöstä POP Avaimen asetuksista.

Muut ehdot

POP Avaimessa sovelletaan tämän lisäksi pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleisiä sopimusehtoja ja pankin pankkitunnuksien turvallisesta käytöstä antamia turvallisuusohjeita.

Biometrisen tunnistautumisen käyttöehtojen ja pankkitunnuksilla käytettävien palveluiden yleisten sopimusehtojen ollessa ristiriidassa keskenään sovelletaan ensisijaisesti näitä biometrisen tunnistautumisen käyttöehtoja.

POP Pankilla on milloin tahansa oikeus muuttaa palvelun sisältöä, sen saatavilla oloa sekä sen käyttöön tarvittaville laitteistoille ja sovelluksille asetettavia vaatimuksia. POP Pankilla on myös oikeus milloin tahansa muuttaa palvelun käyttöehtoja.

Haluaisitko tulla POP Pankin asiakkaaksi?

Ota yhteyttä