Hoppa till innehåll
Tausta_liila_2000x800

Kännedom och identifiering av kunden

Varför frågar vi?

Bankerna har en lagstadgad skyldighet att känna och identifiera sina kunder. I praktiken innebär det att bankerna systematiskt ska samla in uppgifter om sina kunder och kontrollera kundens identitet. Att ha kännedom om kunden och frågorna i samband med det grundar sig på lagstiftning som gäller bankerna såsom lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, kreditinstitutlagen och lagstiftning om upplysningar i fråga om skatteärenden.

Uppgifter om kundkännedom och andra personuppgifter kan användas för att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Genom att samla in och mer noggrant följa upp uppgifter strävar banken efter att förhindra eventuellt missbruk av banktjänster och garantera servicens säkerhet.

Vad frågar vi?

Till kundkännedom hör att banken har de uppgifter som lagstiftningen förutsätter om bland annat kundens verksamhet, ekonomiska situation och tillgångarnas ursprung samt land där kunden är skattskyldig. Vi frågar också om belopp på utgående och inkommande betalningar och deras användningsändamål samt om kunden är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person.

Vi ställer frågor både när kundrelationen börjar och under den. Vi uppdaterar informationen regelbundet i alla kundkontakter. Du kan också själv uppdatera dina uppgifter i nätbanken eller via länkarna ovan. Om du tycker att det är svårt att svara på frågorna kan du kontakta oss.

Identifiering

Vi måste identifiera våra kunder i alla situationer. Identifieringen säkerställs i allmänhet genom kontroll av identiteten med hjälp av identitetshandlingar som vi godkänner. När man sköter ärenden online kan identifieringen skötas med hjälp av nätbankskoderna. Observera dock att banken aldrig ber dig avslöja användarnamnet eller lösenordet eller vidarebefordra dem i meddelanden.

I allmänna bankärenden accepterar vi följande identitetshandlingar:

  • Finskt personkort
  • Finskt pass
  • Finskt körkort som beviljats efter 1.10.1990
  • Pass eller personkort som godkänns som resehandling och som beviljats av ett EU- eller EES-land
  • Pass som beviljats av en annan stats myndighet

Om ditt ärende gäller nätbankskoder behöver du ett gällande personkort eller pass för att sköta ärendet.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt