Hyppää sisältöön

Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen

Miksi kysymme?

Pankeilla on lakiin perustuva velvollisuus tuntea ja tunnistaa asiakkaansa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että pankkien on kerättävä ja kirjattava tietoja asiakkaistaan säännöllisesti sekä todennettava asiakkaan henkilöllisyys. Asiakkaan tunteminen ja siihen liittyvät kysymykset perustuvat pankkeja koskevaan lainsäädäntöön, kuten lakiin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, luottolaitoslakiin sekä verotietojen vaihtoa koskevaan lainsäädäntöön.

Asiakkaan tuntemistietoja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ja sellaisen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten.

Tietojen keräämisellä ja tarkemmalla seurannalla pyritään estämään pankkipalveluiden mahdollinen väärinkäyttö sekä takaamaan palveluiden turvallisuus.

Henkilöllisyyden todentaminen

Meidän on kaikissa tilanteissa tunnistettava asiakkaamme. Tunnistaminen varmistetaan yleensä todentamalla henkilöllisyys hyväksymiemme henkilöllisyystodistusten avulla. Etänä tapahtuvan asioinnin yhteydessä tunnistamme sinut useimmiten pankkitunnusten avulla. Huomaathan kuitenkin, ettei pankki koskaan pyydä sinua kertomaan ääneen käyttäjätunnustasi tai salasanaasi eikä lähettämään niitä viestillä. 

Mitä kysymme?

Henkilöllisyyden todentamisen lisäksi asiakkaan tuntemiseen kuuluu, että pankilla on sääntelyn edellyttämät tiedot mm. toiminnastasi, taloudellista tilanteestasi ja varojesi alkuperästä sekä siitä missä maassa sinua verotetaan. Kysymme myös lähtevien ja saapuvien maksujen määriä ja niiden käyttötarkoitusta sekä oletko poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP), tällaisen henkilön perheenjäsen tai läheinen liikekumppani.

Esitämme Sinulle kysymyksiä sekä asiakassuhteen alkaessa että sen aikana. Päivitämme tietoja säännöllisesti kaikissa asiakaskohtaamisissa. Voit päivittää tietojasi myös itse verkkopankissa. Jos kysymyksiin vastaaminen tuntuu vaikealta, olethan yhteydessä meihin.

Tietojen käsittely luottamuksellisesti

Käsittelemme kaikkia antamiasi tietoja luottamuksellisesti pankkisalaisuussäännösten ja Euroopan unionin tietosuoja-asetuksen säännösten mukaisesti.