Hoppa till innehåll

Praxis för kundrespons och reklamation

Ge respons

Bra service är vår verksamhets hjärta. Utifrån respons strävar vi efter att göra våra tjänster och produkter ännu bättre. Kontakta i första hand den POP Bank som betjänat dig om du vill ge oss respons.

De bankspecifika responsblanketterna finns på bankernas egna webbsidor. Lättast hittar du rätt bank via kontorssökningen. Du kan också ge respons per telefon eller på POP Bankens kontor.

Allmän respons till POP Banken kan du också ge på kontaktblanketten. Vi strävar efter att svara på responsen så snabbt som möjligt.

Skicka reklamation

Kontakta i första hand din bank om du vill göra en reklamation. Du kan skicka en reklamation med ett nätmeddelande via nätbanken till din bank. Du kan också göra det per post.

Kom ihåg att lämna följande uppgifter med reklamationen:

  • Namn och kontaktuppgifter
  • Personbeteckning eller FO-nummer
  • Produkt eller tjänst som ärendet gäller
  • Dina krav
  • Motivering för kravet

Vi svarar på reklamationen inom 15 dagar.

Om du är missnöjd med POP Bankens avgörande kan du kontakta följande instanser:

Försäkrings- och finansrådgivningen (FINE)

FINE ger kunder avgiftsfri oberoende rådgivning. FINE kan hjälpa med att avgöra tvister men inte ge juridiskt bindande avgöranden. FINE behandlar tvister och kommer med rekommendationer för att lösa dem genom byråförfarande och i Bank-, Placerings- eller Försäkringsnämnden. FINE behandlar inte tvister som är anhängiga vid konsumenttvistenämnden eller domstol.

FINEs kontaktuppgifter:

Porkalagatan 1
00180 Helsingfors
tfn 09 6850 120

Ytterligare information finns på www.fine.fi/sv.

Konsumenttvistenämnden

Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer till avgörande av tvister mellan konsumenter och företag som gäller köp av konsumtionsvaror eller -tjänster såsom finansiella tjänster eller som anknyter till avtal om konsumtionsnyttigheter. Konsumenttvistenämnden ger rekommendationer endast för skriftliga klagomål. Konsumenttvistenämnden kan låta bli att behandla ett ärende, om konsumenten inte först har kontaktat konsumentrådgivningen.

Konsumenttvistenämndens kontaktuppgifter:

Tavastvägen 3, PB 306
00531 Helsingfors
tfn 029 566 5200

Detaljerade anvisningar för klagomål finns på konsumenttvistenämndens webbplats: www.kuluttajariita.fi/sv

Allmän domstol

Tvister på grund av avtal kan också avgöras av den tingsrätt som fastställs i avtalet, såvida kunden i egenskap av konsument inte yrkar på att ärendet ska behandlas av tingsrätten på den ort inom vars domkrets kunden är bosatt.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt