Hoppa till innehåll

Leasingavtal

Med leasingavtal skaffar du lösa anläggningstillgångar för företaget för en avtalad tid. Vanliga leasingobjekt utgörs av arbets- och jordbruksmaskiner, skogsmaskiner, transportfordon, byggmaskiner och industrianläggningar.

Leasing gör det lättare och snabbare att investera och binder inte företagets tillgångar på samma sätt som köp. Leasingobjektet är finansieringsbolagets egendom för vilken du betalar hyra under leasingperioden. Leasingavtal är ett bra alternativ för projekt och kortvariga ändamål när anläggningstillgångarna inte längre behövs efter leasingperioden. Leasingperioden kan vara upp till fem år.

Leasingobjektet utgör i allmänhet säkerhet.

Fördelar med leasingavtal

  • Du undviker stora investeringar när du i stället betalar hyra för objektet. Finansieringen ordnas i allmänhet utan egenfinansieringsandel.
  • Leasingobjektet påverkar inte företagets balansräkning, eftersom det inte är företagets egendom.

Avtala om transaktionsvillkoren med säljaren och ansök om finansiering hos POP Banken.

Finansieringen beviljas av Svea Bank AB (publ), filial i Finland

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt