Hoppa till innehåll
Eventuella serviceavbrott kan förekomma och IE-webbläsarstödet upphör 11.5

NIB-låne program för företag

Överväger ditt företag en miljövänlig, konkurrenskraftig investering? POP Bankens och Nordiska investeringsbankens NIB-låneprogram är utformat speciellt för sådana projekt. Programmet riktar sig till projekt som är inriktade på: 

 • minska utsläppen
 • förebyggande
 • resurseffektivitet 
 • för att främja ren teknik
 • motverkande av klimatförändringen.

Var är NIB?

NIB är en internationell finansiell institution som ägs gemensamt av Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige, Finland, Danmark och Estland. Banken har utlåning både inom och utanför medlemsländerna.

NIB erhåller de medel de behöver för utlåning på de internationella kapitalmarknaderna. NIBs obligationer har bästa möjliga kreditbetyg. 

NIB och Bonum Bank Plc, som är central credit institut för POP Bank Gruppen, har inrättat ett låneprogram på 35 miljoner euro för att finansiera små och medelstora företag och miljöprojekt. Låneprogrammet underlättar tillgången till kredit för små och medelstora företag. POP Banken lånar ut medel till företag och projekt som är lämpliga för programmet.

NIB-låneprogram stöder projekt som syftar till att utvecklas

 • teknik och innovation
 • humankapital och lika
  ekonomiska möjligheter
  infrastruktur
 • marknadseffektivitet och affärsmiljö.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt