Hoppa till innehåll

POP Företagsskydd

POP Företagsskydd tryggar företagarens nattsömn 

POP Företagsskydd tryggar lån för företagsverksamhet. POP Företagsskydd skapar trygghet i företagares vardag och bidrar till en god sömn, eftersom du kan försäkra lånet helt (100 %) eller delvis (75 %). 

Med POP Företagsskydd kan du försäkra 1–4 personer, dig själv som företagare och medarbetare vars arbetsinsatser är viktiga för företaget.

POP Företagsskydd hjälper när allt inte går enligt planerna

Största delen av de finländska företagen är beroende av en eller två personers arbetsinsats. Företagarens och de andra arbetstagarnas arbetsinsats har därför en stor betydelse för hur företagsverksamheten löper. Med hjälp av företagsskyddet skyddar du dig mot personrisker och säkerställer återbetalningen av lån enligt betalningsplanen. 
 
POP Företagsskydd gör det möjligt för företaget att sköta lånen och säkerställa verksamhetens kontinuitet, om arbetsinsatser av nyckelpersoner går förlorade på grund av dödsfall, allvarlig sjukdom eller bestående arbetsoförmåga på grund av olycksfall. 

Företagsskyddet skyddar ofta också företagarens personliga egendom och även familjen, eftersom företagarens personliga egendom kan ha ställts som säkerhet för lån.

POP Företagsskydd är skattemässigt förmånligt

Företaget kan i allmänhet avdra försäkringspremierna i beskattningen som normala kostnader för affärsverksamheten. Försäkringspremiernas avdragsgillhet påverkas av bolagsform och förmånstagarförordnande samt hur viktig arbetsinsatsen av den försäkrade person är för företaget. 

Priset på POP Företagsskydd påverkas av:

  • den försäkrades ålder
  • det valda skyddspaketet
  • lånekapitalet och dess försäkrade procentuella andel
  • månadsratens belopp

POP Företagsskydd beviljas av Sp-Fondbolag Ab och Chubb, vars ombud POP Bankerna är.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt