Epsi Rating 2018: POP Banken har igen de nöjdaste privatkunderna i Finland

Enligt undersökningen EPSI Rating 2018 som publicerades idag har POP Banken igen de nöjdaste kunderna i Finland.  POP Banken har varit med i undersökningen sedan 2011 och kommit på första plats sju gånger. Inget annat företag inom bank- eller finansbranschen har klarat det.  

POP Banken har ökat mest i kundnöjdhet bland privatkunderna i år och befäster därmed fortfarande sin ställning på toppen för kundnöjdhet inom bankbranschen.  


”Trots att bankvärlden ju digitaliseras snabbt behöver bankerna och kunderna fortfarande människor, för förtroende byggs på personlig väg”, konstaterar POP Bankens verkställande direktör Pekka Lemettinen.

”Branschen har redan under många år varit med om stora förändringar. Det är verkligen imponerande att vi mitt i förändringarnas virvlar har lyckats med att betjäna våra kunder och år efter år uppnått denna erkänsla. Tacket för det går framför allt till våra kunder och till dem som betjänar kunderna på våra banker”, fortsätter Lemettinen. 
 

Ytterligare information:
Verkställande direktör Pekka Lemettinen, tfn 040 503 5411, pekka.lemettinen@poppankki.fi

POP Bankerna är banker som grundats för sina kunder i form av andelslag, och som enligt undersökningar har Finlands nöjdaste kunder och den bästa kundservicen. Till POP Bankgruppen hör 26 POP Banker, Finska Skadeförsäkring Ab som är verksamt på nätet, POP Bankernas centrala kreditinstitut Bonum Bank Abp och POP Bankförbundet anl.