Hoppa till innehåll

Företagsnätbanken

Vår företagarvänliga nätbank gör det möjligt att sköta dagliga ekonomiska ärenden och hålla kontakt med banken på ett säkert och smidigt sätt. Du kan ta emot och skicka e-fakturor samt bilda ett kund- och produktregister för faktureringen. 

Ingå ett onlinebankavtal med din egen POP-bank så får du ID som gör att du kan logga in på nätbank och POP Mobile och registrera POP Nyckel kodapp. Ladda ned appen POP Nyckel på din smartmobil eller pekplatta i appbutiken.

Ta del av vår företagsnätbanks tjänster

  • Förstasida som kan skräddarsys; med funktionen Redigera nätbanken kan du fastställa tjänstens startsida.  Förstasidan kan vara Kontouppgifter (förvalt), Tillgångar eller Placering. Med denna funktion kan du också ändra företagsuppgifter och serviceinställningar samt aktivera extra säkerhetsegenskaper, såsom tilläggsbekräftelse och geografiska betalningsgränser.
  • I avsnittet Konton ser du en sammanfattning av saldon på de konton som valts att visas i nätbanken. Du kan granska detaljerade uppgifter om och transaktioner på dessa konton. 
  • Betalningar som bekräftas och förfaller i avsnittet Betalningar. Du kan dessutom granska e-fakturor som företaget fått.
  • I avsnittet Fakturor kan du skapa nya fakturor, granska fakturor med olika status samt administrera kund- och produktregister. När du uppdaterar kund- och produktuppgifterna i registret behöver du inte mata in dem separat för varje faktura. Med hjälp av faktureringsinställningarna förblir företagets faktureringsuppgifter aktuella.
  • I avsnittet Material kan du skicka och hämta betalnings- och faktureringsmaterial från banken. I avsnittet kan du också granska innehållet i hämtat och skickat material.
  • I avsnittet Lån finns en sammanfattning av företagets lånesaldon. Du kan bland annat granska företagslånens räntor och betalningsrater.
  • På sidan Placeringar finns en sammanfattning av företagets tillgångar fördelade enligt tillgångsslag, såsom dagligkonton och fonder. Du kan gå direkt antingen till teckning av fonder eller granskning av detaljerad information om en viss fond.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt