Hoppa till innehåll

Identifieringstjänsten och förtroendenätet

Förtroendenätet är ett elektroniskt identifieringssystem som ersatte det tidigare TUPAS-systemet. Syftet med förtroendenätet är att företag med ett avtal och en teknisk applikation får tillgång till alla utgivares verktyg för stark autentisering, dvs. i praktiken alla bankers och teleoperatörers identifieringsverktyg.

Det nationella förtroendenätet består av utgivare av verktyg för stark autentisering och parter som förmedlar identifieringstjänster. I förtroendenätet är POP Banken utgivare av identifieringsverktyg.

Förtroendenätet ur företagares perspektiv

Utgivare av identifieringsverktyg gör det möjligt för tillhandahållare av nättjänster, såsom nätbutiker, att identifiera kunder med verktyg för stark autentisering. I enlighet med förtroendenätets operativa modell ska tillhandahållare av identifieringsverktyg förmedla identifieringsverktyg till alla registrerade identifieringsförmedlingstjänster till ett lagstadgat pris.

Företag ingår avtal med en tillhandahållare av identifieringsförmedlingstjänster genom att göra en gränssnittsbegäran enligt tjänsteleverantörens anvisningar.

Mer information

Gå till sidan Identifieringsverktyg

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt