Hoppa till innehåll

POP Företags Kapitalförvaltning - Prislista

I kraft från 7.6.2020.

I denna prislista fastställs de avgifters euro- eller procentuella belopp som debiteras från Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning. Denna prislistas eurobelopp är på 2018 års nivå. Försäkringsbolaget har rätt att höja prislistans eurobelopp som motsvarar levnadskostnadsindexet. Förhöjningen kan högst motsvara den förhöjning, som har skett i levnadskostnadsindexets poängtal från oktober 2017 till oktober det år som föregår förhöjningen. Debiteringarnas kalkyleringsprinciper har fastställts i beräkningsgrunderna.

När försäkringen upphör debiteras de avgifter som uppbärs månatligen ända fram till avslutningsdagen beräknat.

Avgifterna som debiteras från försäkringen och försäkringens placeringsobjekts löpande kostnader har beaktats i offertberäkningen och i det årliga försäkringsbeskedet enligt bestämmelserna oh anvisningarna som Finansinspektionen avgett om meddelande av kostnader och avkastning för långtidssparavtal och försäkringar. Försäkringens placeringsobjekts löpande kostnader har angetts i placeringsobjektets broschyr. Placeringsobjektets löpande kostnader är inte en del av försäkringsavtalet.

Försäkringsbolaget kan ändra prislistan genom att meddela om ändringen en månad före ändringen träder i kraft.

Från försäkringspremier som betalas till Kapitalförvaltningsförsäkringen debiteras en premieavgift. Premieavgiften är 1,0 procent av premien.

Från försäkringsbesparingen debiteras månatligen en skötselavgift. Skötselavgiften är 1,0 procent av försäkringsbesparingen per år, dock minst 8 € per månad.

Minimipremierna för Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning är

  • första premien 100 000 €
  • övriga premier 10 000 €

Maximipremie för Kapitaliseringsavtal med kapitalförvaltning (premier totalt till en försäkring) är 5 000 000 €.

För återköp av försäkringsbesparing debiteras 1,0 % av det lyfta beloppet.

Försäkringstagaren har rätt att överföra försäkringsbesparingar från en placeringsanknuten placering till en annan kostnadsfritt 6 gånger under försäkringsåret, varefter en åtgärdsavgift för överföringar på 50 € debiteras för varje uppdrag.

Åtgärd
Avgift
Skyddsutredning
Två utredningar i året är avgiftsfria, för ytterligare debiteras 50 €/styck
Pantsättning av försäkringsbrev som säkerhet för lån
50 euro
Annan ändring av försäkringsavtalet än ändring av förmånstagarförordning
50 euro
Annat utredningsarbete
100 € för varje påbörjad timme

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt