Hoppa till innehåll

POP Företags­kapital­förvalting

POP Företagskapitalförvalting är en lämplig produkt för långsiktiga investeringar och erbjuder ett effektivt sätt för förvaltning av företagets investeringstillgångar. Avkastningen hänger inte på valet av enskilda fonder utan baserar sig på kapitalförvaltarens aktiva val. Eftersom investeringsportföljerna följer principen om flera kapitalförvaltare, får du tillgång till omfattande expertis. Företagskapitalförvalting erbjuder kapitalförvaltning för investeringar på över 100 000 euro.

POP Företagskapitalförvaltning i korthet

  • POP Företagskapitalförvaltning är ett kapitaliseringsavtal. Som försäkringstagare äger företaget inte investeringsportföljen direkt utan en försäkring, vars värde beror på investeringsportföljens värdeutveckling. 
  • POP Företagskapitalförvaltning har fyra alternativa investeringsportföljer, men portföljen kan vid behov bytas beroende på målet och marknadsläget.
  • Kapitaliseringsavtal är ett vettigt investeringssätt med tanke på beskattningen. Kapitaliseringsavtal ingår i allmänhet i bolagets nettotillgångar. Eventuella förluster är avdragsgilla i företagsbeskattningen. För allmännyttiga stiftelser, föreningar, kommuner och församlingar är avkastningen i regel skattefri.
  • Du kan förändra viktningen av investeringarna enligt kapitaliseringsavtalet utan skattekonsekvenser. Investeringsportföljens värdeuppgång beskattas inte när investeringsportföljen ändras eller byts. Investeringsportföljen beskattas först när försäkringskapitalet tas ut.

Våra experter hjälper med företagsinvesteringar

Våra investeringsexperter hjälper gärna med att hitta en investeringsportfölj som motsvarar den förväntade avkastningen och den valda risknivån. Du kan välja en av de fyra investeringsportföljerna i POP Företagskapitalförvaltning:

  • Ränteviktad investeringsportfölj 
  • Balanserad investeringsportfölj 
  • Aktieviktad investeringsportfölj 
  • Avkastningsinriktad investeringsportfölj 

POP Företagskapitalförvaltning beviljas av Sp-Fondbolag Ab. POP Bankerna fungerar som ombud för produkten.  

Fondernas historiska kursutveckling garanterar inte den kommande utvecklingen. Fondens värde kan stiga eller sjunka. Fonderna omfattas inte av Ersättningsfonden för investerare eller insättningsgarantin. 

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt