Hoppa till innehåll
Störning i POP Nyckel-kodappen

Kännedom och identifiering av kunden

Varför frågar vi?

Bankerna har en lagstadgad skyldighet att känna och identifiera sina kunder. I praktiken innebär det att bankerna systematiskt ska samla in och registrera uppgifter om sina kunder och kontrollera kundens identitet. Att ha kännedom om kunden och frågorna i samband med det grundar sig på lagstiftning som gäller bankerna såsom lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism, kreditinstitutlagen och lagstiftning om upplysningar i fråga om skatteärenden.

Uppgifter om kundkontroll och andra personuppgifter kan användas till att förhindra, avslöja och utreda penningtvätt och finansiering av terrorism och för att inleda undersökning av penningtvätt, finansiering av terrorism och det brott genom vilket de tillgångar eller den vinning av brott har erhållits som är föremål för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

Genom att samla in och mer noggrant följa upp uppgifter strävar man efter att förhindra eventuellt missbruk av banktjänster och garantera servicens säkerhet.

Identifiering

Vi måste i alla situationer identifiera våra kunder. Identifieringen säkerställs i allmänhet genom kontroll av identiteten med hjälp av identitetshandlingar som vi godkänner. När du sköter ärenden online identifierar vi dig oftast med hjälp av nätbankskoderna. Observera dock att banken aldrig ber dig avslöja användarnamnet eller lösenordet eller vidarebefordra dem i meddelanden.

Vad frågar vi?

Förutom kontroll av identiteten hör det till kännedom om kunden att banken har de uppgifter som regleringen kräver bl.a. om din verksamhet, din ekonomiska situation, ursprunget till dina tillgångar och i vilket land du blir beskattad. Vi frågar också om belopp på utgående och inkommande betalningar och deras användningsändamål samt om du är en person i politiskt utsatt ställning (PEP), en familjemedlem eller en känd medarbetare till en sådan person.

Vi ställer frågor till dig både när kundrelationen börjar och under den. Vi uppdaterar informationen regelbundet i alla kundkontakter. Du kan också själv uppdatera dina uppgifter i nätbanken. Om du tycker att det är svårt att svara på frågorna kan du kontakta oss.

Konfidentiell behandling av uppgifter

Vi behandlar alla uppgifter som du lämnar konfidentiellt i enlighet med bestämmelserna om banksekretess och Europeiska unionens dataskyddsförordning.

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt