<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll
 Tvåfärgad illustration

Faktureringsadress och -anvisning

POP Banken Andelsbanken Finlands faktureringsadress och -anvisning

Vi tar i första hand emot elektroniska fakturor.

Traditionella pappersfakturor bör sändas till nedanstående adress för pappersfakturor.

Från fakturan bör framgå:

  • faktureringsgrund (produkt, tjänst eller dylikt)
  • enhetens kostnadsställe (fyrsiffrig kod som beställaren ger)
  • kontorets och beställarens namn
  • beställnings/leverans datum
För att fakturan skall hinna igenom kontroll- och godkännande processen före förfallodagen behövs tillräckligt med betalningstid, gärna minst 10-14 dagar.

Faktureringsadresser

POP Banken Andelsbanken Finland, 0886725-8
Nätfaktura adress = OVT-kod: 003708867258
Operatör: OpusCapita Solutions Oy
(operatörsprefix: E204503)
Materialform: Finvoice

E-postadress:

pop4730.FI.P.100606-3@docinbound.com

Obligatoriska nyckelord i meddelandefältet:
Ostolaskunne Varmenne01
(utan nyckelorden förmedlas fakturorna inte till tjänsten)

Lägg till fakturan som bifogad fil i pdf-format i e-postmeddelandet. Kombinera alla dokument som hör till samma faktura (både själva fakturan och eventuella bilagor) i samma bifogade fil.

Pappersfakturor omvandlas till nätfakturor i scanningstjänsten så det är ytterst viktigt att ta följande i beaktande då det gäller pappersfakturor:

  • fakturablanketten är av A4 storlek
  • fakturans eventuella bilagor (specifikation, forsedel, kvitton eller dylikt) i A4 storlek
  • lösa blad (inte ihop stansade eller ihopsatta med gem)
  • med fakturan kan man inte sända t.e.x. inträdes- eller resebiljetter, kreditkort eller dylikt. De måste sändas skilt till vår besöksadress.

PAPPERSFAKTURA ADRESS
POP Banken Andelsbanken Finland
Pb 12138
00021 FAKTURERING