<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=354610555754748&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Hoppa till innehåll
Illustration sjö och träd

Sydbottens Andelsbanks nyckeltal, vision och värderingar

Nyckeltal 30.6.2021:

Kunder 45 700
Personal 110
Medelanskaffning 789,4 M€
Kreditgivning 810,3 M€
Balans 981,2 M €
Soliditet 24,19 %

Resultatinformation

Resultatöversikt 6_2021

Resultatöversikt 6_2020


Vision

Som POP Bank är vi en framåtsträvande och uppskattad samarbetspartner i Finland och vi ökar med våra tjänster medlemmars och kunders ekonomiska välbefinnande.


Verksamhetsidé och värderingar

Vi möjliggör en omfattande förvaltning av ekonomin och förverkligande av egna drömmar för privatpersoner, småföretag samt jord- och skogsbruksföretag.

Värderingar:

  • Du är viktigast
  • Vi gör det tillsammans
  • Vår verksamhet är ansvarsfull
  • Vi utvecklar en gemensam framtid

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt