Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Nätbanken kort -sektionen

POP Banken iakttar EU:s tillgänglighetsdirektiv och den relaterade lagen (306/2019) om tillhandahållande av digitala tjänster. På vår webbplats samt i våra digitala tjänster och mobilappar strävar vi efter att iaktta kriterierna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://www4.poppankki.fi/pankki/tilit-ja-kortit/kortit-3?17 som är nätbankens kort-sektion. Kort-sektionen är en del av nätbanken, men den har ett eget tillgänglighetsutlåtande.

Detta tillgänglighetsutlåtande har publicerats 9.8.2021.

Tillgänglighetsutlåtandet gjord av: Bonum Bank Abp

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om det inte går att uträtta ett ärende på webben kan du ringa POP Bankens kortkundtjänst eller gå till ett kontor. Aktuell information om kontor med kundservice och deras öppettider finns på vår webbplats på adressen https://www.poppankki.fi/sv/kontorssokning

Närmare uppgifter om teknisk tillgänglighet

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet: nätbanken motsvarar kraven i stora drag. 

Nedan finns en lista över problem som vi är medvetna om. Informera oss om du lägger märke till problem i nätbanken som inte finns på listan.

Tillgänglighetsbrister har upptäckts i följande funktioner:

WCAG 1.4.11 (urskiljbar)

I användningen av färg och kontraster finns det brister i kortbilderna på sidans vänstra spalt. 

Ge respons på tillgängligheten

Har du märkt brister på tillgänglighet i vår tjänst? Meddela oss så att vi kan göra vårt bästa för att rätta till bristerna.

Skicka tillgänglighetsrespons till saavutettavuus(at)poppankki.fi.

Tillgänglighetsrespons tas emot och behandlas av andelslaget POP Bankcentralen.

Tillsyn över tillgängligheten

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatsen, ge först respons till oss. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte alls får svar inom 2 veckor kan du anmäla detta till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På Regionförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats förklaras ingående hur man kan anmäla och hur saken behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillganglighetskrav.fi 
webbtillganglighet@rfv.fi
telefon växel 0295 016 000

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt