Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: Nätbanken

POP Banken iakttar EU:s tillgänglighetsdirektiv och den relaterade lagen (306/2019) om tillhandahållande av digitala tjänster. På vår webbplats samt i våra digitala tjänster och mobilappar strävar vi efter att iaktta kriterierna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på nivå AA.

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller nätbanken på https://www4.poppankki.fi/pankki.

Detta tillgänglighetsutlåtande har publicerats 23.6.2021.

Tjänstens tillgänglighet har bedömts av en utomstående expertorganisation.

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan sköta ett ärende i nätbanken, kan du göra det på våra bankkontor. Aktuell information om kontor med service och deras öppettider finns på vår webbplats https://www.poppankki.fi/konttorit.

Detaljerad information om teknisk tillgänglihet 

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet: nätbanken motsvarar kraven på det stora hela.

Nedan finns en lista över problem som vi är medvetna om. Informera oss om du lägger märke till problem i nätbanken som inte finns på listan.

Tillgänglighetsbrister har upptäckts i följande funktioner:

WCAG 1.1.1 (Urskiljbar)

 • Stjärnklassificeringen i tabellen ”Alla fonder” saknar textmotsvarigheter.
 • Information om fondgrafen finns inte i ett alternativt format, t.ex. som text.

WCAG 1.2.3 (urskiljbar)

 • En vänta-animation innehåller inte ett relevant programattribut, vilket innebär att den inte högläses automatiskt. Animationen innehåller endast alt-texten: "Loading"

WCAG 1.3.1 (urskiljbar)

 • När användaren har gått till Sidregistret visar programkoden/användargränssnittet att den valda sidan är nätbankens förstasida.
 • Tabellen har använts i innehållet, vilket inte är data i tabellformat.
 • Knapparna har felaktiga attribut.
 • Det finns brister i den programmatiska märkningen av områden på sidorna.
 • Länkens aktiva objekt har märkts i fel element.
 • Det finns brister i användningen av rubriknivåer.
 • Programmatisk märkning har tagits bort från fondtabellen.
 • Etiketten ”Välj år” har inte programmatiskt anslutits till den motsvarande blankettdelen.
 • Etiketterna ”Från” och ”Till” har inte programmatiskt anslutits till den motsvarande blankettdelen.
 • I tabeller används inte tabellrubriker (<th>-element).
 • Tabellen ”Engångsteckning eller fondsparavtal’” har märkts oklart och är programmatiskt dold.
 • Det finns brister i kontrasterna mellan blankettens marginaler och bakgrund.

WCAG 1.4.13 (urskiljbar)

 • Innehåll som öppnas när kursorn eller tangentbordsfokus förflyttas till ett element täcker annat innehåll och kan inte stängas med knappen Esc.

WCAG 2.1.1 (Hanterbar)

 • Fondens tidsval är inte tillgängligt via tangentbordet.

WCAG 2.4.3 (Hanterbar)

 • Det finns brister i modaldialogen.

WCAG 2.4.4 (Hanterbar)

 • Tomma länktexter i den nedre balken på webbplatsen.
 • Ingen information om att innehåll öppnas i nytt fönster.
 • Sidan innehåller länkar som märkts innanför en tom rubrik.
 • Det finns brister i länktexten Ytterligare information om fonden.

WCAG 2.4.6 (Hanterbar)

 • Nätbanken har sidor med tomma sidrubriker. Detta beror på att kunden eventuellt inte aktiverat dessa tjänster.

WCAG 3.3.1 (möjlig att uppfatta)

 • Blankettens felmeddelanden har inte märkts så att innehållet i dem läses automatiskt utan förflyttning av fokus.

WCAG 3.3.2 (möjlig att uppfatta)

 • På vissa blanketter i avsnittet Investering har obligatoriska fält inte märkts som obligatoriska i programkoden. I användargränssnittet visas dock att de är obligatoriska.

WCAG 4.1.2 (funktionssäker)

 • Knappar har märkts som länkar.
 • Flikar har konstruerats som länkar, vilket inte motsvarar den visuella designen.
 • ”Engångsteckning eller fondsparavtal” har märkts som länk, men dess funktion motsvarar en knapp. Dessutom saknas meddelande om status.

WCAG 4.1.3 (funktionssäker)

 • Information i tabellen ”Alla fonder” kan sorteras, men om detta underrättas inte programmatiskt.

Allmänt om användning av skärmläsare och webbläsare

 • Skärmläsaren NVDA läser bokstäver som romerska siffror. Till exempel säkerhetstalet C2 läser skärmläsaren som talet 102.
 • Webbläsaren Edge, funktioner som inte fungerar med skärmläsare.
  • länkarna för ordningsföljden i tabellen är inte beskrivande (läser inte attributet aria-describedby).
  • navigationen i låneansökan läser skärmläsaren som tom.
  • skärmläsaren högläser inte automatiskt felmeddelanden.
 • Webbläsaren Firefox, funktioner som inte fungerar med skärmläsare.
  • skärmläsaren högläser inte automatiskt felmeddelanden.
 • PDF-filer i nätbanken är inte tillgängliga. PDF-filer ändras till ett tillgängligt format. I nätbankens handlingar kan det förekomma brister som nämns i detta tillgänglighetsutlåtande.

Ge respons på tillgänligheten

Har du märkt brister på tillgänglighet i vår tjänst? Meddela oss så att vi kan göra vårt bästa för att rätta till bristerna.

Skicka tillgänglighetsrespons till saavutettavuus(at)poppankki.fi.

Tillgänglighetsrespons tas emot och behandlas av andelslaget POP Bankcentralen.

Tillgänglighetsstillsyn 

Om du märker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, vänligen ge oss respons först. Vi svarar inom 2 veckor.

Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får svar inom 2 veckor kan du rapportera det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras webbplats finns detaljerad information om hur du gör anmälan och hur ärendet handläggs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/ 
saavutettavuus(at)avi.fi
tfn växel 0295 016 000

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt