Hoppa till innehåll

Tillgänglighetsutlåtande: POP Lånelöfte

POP Banken iakttar EU:s tillgänglighetsdirektiv och den relaterade lagen (306/2019) om tillhandahållande av digitala tjänster. På vår webbplats samt i våra digitala tjänster och mobilappar strävar vi efter att iaktta kriterierna Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på nivå AA.
 
Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten POP Lånelöfte på
https://lainalupaus.poppankki.fi.
 
Detta tillgänglighetsutlåtande har publicerats 31.12.2020. Detta tillgänglighetsutlåtande har senast reviderats 5.5.2022.

Tillgänglighetsutlåtandet har upprättats av: POP Bankcentralen anl.

 

Alternativa sätt att sköta ärenden

Om du inte kan sköta ett ärende i nätbanken, kan du ringa POP Banken eller besöka vårt bankkontor. Aktuell information om kontor med service och deras öppettider finns på vår webbplats på https://www.poppankki.fi/konttorit.
 
 

Detaljerad information om teknisk tillgänglighet

Status för den digitala tjänstens tillgänglighet: Tjänsten POP Lånelöfte motsvarar kraven på det stora hela. Nedan finns en lista över problem som vi är medvetna om. Informera oss om du lägger märke till problem i nätbanken som inte finns på listan. Tillgänglighetsbrister har upptäckts i följande funktioner:
 
WCAG 1.1.1 (Urskiljbar)
 • Skärmläsaren läser inte vissa fält i rullgardinsmenyerna, såsom punkter där månad/år anges.
WCAG 1.3.1 (urskiljbar)
 • Skärmläsaren läser inte vissa fält i rullgardinsmenyerna, såsom punkter där månad/år anges.

 • På sidan om låneförslag finns en tabell med uppgifter om låneförslaget. Skärmläsaren meddelar inte separat att det finns en beskrivning i tabellen, men kunden informeras om texten i tabellen

 • Systemets alla rubriker ska vara systematiska med tanke på skärmläsare. För närvarande har systemet endast rubriknivåerna 1, 3 och 6, vilket innebär att rubriknivåerna 2, 4 och 5 saknas. Användaren kan inte förflytta sig mellan rubriker med skärmläsare.

 • Systemets listor (1, 2, 3 etc.) är för närvarande bastext och inte numrering, vilket innebär att skärmläsare inte kan läsa dem som en lista.
WCAG 1.3.2 (urskiljbar)
 • Ansökningsblanketten instruerar inte användare av skärmläsare att framskrida
  systematiskt mellan sidorna.
WCAG 1.3.4 (urskiljbar)
 • Sidfoten syns inte när en mobil enhet används.
WCAG 1.3.5 (urskiljbar)
 • För att möjliggöra automatisk användning av egna uppgifter måste man i till exempel fältet ”Namn” lägga till en kod för automatisk ifyllning.
WCAG 1.4.4 (urskiljbar)
 • Texten ryms inte på mobilskärmen när man zoomar.
WCAG 1.04.12 (urskiljbar)
 • Användaren bör ha en möjlighet att påverka marginaler och textstorlek genom att till exempel ändra font eller marginaler. Användaren kan inte påverka måttenheterna för dessa textfält.
WCAG 2.2.1 (hanterbar)
 • Om tiden för ifyllandet av blanketten börjar ta slut borde ett meddelande om att tidsfristen håller på att gå ut visas.
WCAG 2.2.2 (hanterbar)
 • När man klickar på ”Sänd ansökan” visas en indikator när ansökan sänds. Den är för mörk.
WCAG 2.4.3 (hanterbar)
 • Skärmläsaren instruerar inte användaren att framskrida systematiskt mellan sidorna.
WCAG 2.5.3 (hanterbar)
 • Användaren kan inte med hjälp av assisterande teknik som stöder röstinmatning välja frågeteckenikonen, eftersom den definierats som en anvisning.
WCAG 3.3.1 (möjlig att uppfatta)
 • Fälten i ansökningsblanketten är obligatoriska, men användare av skärmläsare får inget meddelande om att de är obligatoriska.

 • Systemet meddelar inte i vilken form vissa fält, såsom e-postadress och
  telefonnummer, ska anges.
WCAG 3.3.2 (möjlig att uppfatta)
 • Skärmläsaren läser inte vissa fält i rullgardinsmenyerna, såsom punkter där månad/år anges.
WCAG 4.1.2 (funktionssäker)
 • Skärmläsaren meddelar inte användaren om till exempel ”Ansök om lån” på
  förstasidan, eftersom denna och motsvarande knappar är länkar.

Ge respons på tillgängligheten

 
Har du märkt brister på tillgänglighet i vår tjänst? Meddela oss så att vi kan göra vårt bästa för att rätta till bristerna. Skicka tillgänglighetsrespons till
saavutettavuus@poppankki.fi. Tillgänglighetsrespons tas emot och behandlas av andelslaget POP Bankcentralen.
 

Tillgänglighetstillsyn

Om du märker tillgänglighetsproblem med webbplatsen, vänligen ge oss respons först. Vi svarar inom 2 veckor. Om du inte är nöjd med svaret eller om du inte får svar inom 2 veckor kan du rapportera det till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På deras webbplats finns detaljerad information om hur du gör anmälan och hur ärendet handläggs.
 

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter:

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus@avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

Välkommen att bli vår kund

Ta kontakt